Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 7 września 2023

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz rady Ewa Dworska przypomniała ustalenia z poprzedniego posiedzenia rady 1 czerwca 2023 oraz omówiła uchwały podjęte przez Składy Orzekające Rady ŚlOIIB, przyjęte następnie stosowną uchwałą rady. Zatwierdzono również uchwałę Prezydium Rady ŚlOIIB z 6 lipca 2023 w sprawie przyznania środków finansowych na organizację XIV Turnieju ŚlOIIB w Brydżu Sportowym.

Skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz poinformował o stanie środków finansowych ŚlOIIB i realizacji budżetu ŚlOIIB na 2023 rok. Skarbnik PIIB Elżbieta Bryła-Kluczny przekazała informację o pracach Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium, a przewodniczący komisji i zespołów Rady ŚlOIIB relację z ich działalności na poziomie okręgu.

Zastępca przewodniczącego rady Tomasz Radziewski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB i KP-R w ŚlOIIB poinformował o projektach zmian legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa i podziękował wszystkim, którzy zgłosili uwagi do przekazanych do opiniowania dokumentów, w szczególności związanych ze zmianami w Prawie budowlanym. Jako rzecznik prasowy ŚlOIIB zaproponował dyskusję nad propozycją przedłużenia o rok wydawania „Informatora ŚlOIIB” w formie papierowej, popartą w głosowaniu przez członków rady, oraz zapraszał do udziału w Konkursie Fotograficznym ŚlOIIB.

Zastępca przewodniczącego rady Waldemar Szleper, zajmujący się w ŚlOIIB wszystkimi sprawami dotyczącymi szkoleń i doskonalenia zawodowego, członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB, podsumował za pomocą interesującej prezentacji szkolenia w I półroczu 2023, organizowane w portalu PIIB oraz stacjonarnie dla członków Izby. Wspomniał także o projekcie przygotowanej przez KUDZ KR PIIB modyfikacji Regulaminu dot. doskonalenia zawodowego, który będzie przekazany pod dyskusję do okręgowych izb. Jako przewodniczący jury Konkursu „Inżynier Roku” zachęcał do zgłaszania członków ŚlOIIB, którzy byli projektantami lub uczestniczyli w realizacji ciekawych obiektów, których budowę zakończono w 2023 roku.

Informacje na temat udzielonej pomocy finansowej członkom ŚlOIIB i propozycję zmian w Regulaminie jej przyznawania przekazał przewodniczący Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej Andrzej Dobrowolski.

Opiekunowie Placówek ŚlOIIB w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Punktu Informacyjnego ŚlOIIB w Rybniku omówili program Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa, organizowanych przez placówki w celu integracji członków poszczególne regionów. Placówki ŚlOIIB w Gliwicach i Bielsku-Białej organizują również Dni Otwarte Inżyniera Budownictwa podczas odbywających się w tych miastach jesiennych targach związanych z branżą budowlaną.

Podczas posiedzenia podjęto również uchwały w sprawach: współorganizacji i wsparcia finansowego konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie z zakresu budownictwa, wykonane na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, oraz dofinansowania XXXVIII Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji i 2 uchwały dot. przyznania Srebrnych Odznak Honorowych PIIB. Członkowie rady zapoznali się także z propozycją terminarza posiedzeń Rady i Prezydium Rady w 2024 roku.

Ważnym punktem posiedzenia była dyskusja nad przedstawionymi przez przewodniczącego rady propozycjami zainwestowania środków finansowych ŚlOIIB znajdujących się na lokatach bankowych w przedsięwzięcia korzystne dla członków Izby. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu rady.

Przewodniczący rady omówił również zaawansowanie prac związanych z wprowadzaniem w izbie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz planowane we wrześniu udostępnienie dla członków roboczej wersji Cyfrowego Dziennika Budowy.

 

Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's