Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 13.04.2023 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po prezentacji przez sekretarza rady Ewę Dworską uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB 16 marca 2023 oraz uchwał Składów Orzekających Rady ŚlOIIB zatwierdzono je stosownymi uchwałami.

Były to m.in. uchwały dot. organizacji Festynu ŚlOIIB, udzielenia patronatu honorowego ŚlOIIB nad Międzynarodowymi Targami Bielskimi ENERGETAB 2023 i dofinansowania II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym oraz XX Konferencji Naukowo-Technicznej „Materials Energy Saving Technologies”.

Skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz poinformował o stanie środków finansowych ŚlOIIB i wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, a skarbnik PIIB Elżbieta Bryła-Kluczny o pracach Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium. Informacje o pracach Komisji i Zespołów Rady ŚlOIIB przekazali ich przewodniczący. Omówiono następnie przebieg spotkań przedzjazdowych delegatów z poszczególnych obwodów wyborczych ŚlOIIB oraz wysłuchano informacji Waldemara Szlepera, przewodniczącego Zespołu organizacyjnego zjazdów na temat przygotowań do XXII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB i propozycji składów osobowych prezydium oraz komisji zjazdowych. Uczestniczący we wszystkich spotkaniach przedzjazdowych Roman Karwowski zauważył, że głównym tematem poruszanym przez delegatów były zmiany w ustawie Prawo budowlane, nie zgłaszano natomiast większych uwag do materiałów zjazdowych. Przygotowania do Festynu ŚlOIIB i realizację wniosków z ankiety przeprowadzonej wśród członków ŚlOIIB pod koniec V kadencji omówiła Ewa Dworska. Andrzej Nowak, przewodniczący Komisji ds. utrzymania właściwego stanu technicznego siedziby ŚlOIIB wraz z infrastrukturą zewnętrzną przekazał informację na temat zakresu i przewidywanych kosztów niezbędnych prac remontowych obiektu.

Podczas posiedzenia podjęto także uchwały w sprawach: organizacji wyścigu rowerowego MTB, regat żeglarskich oraz konkursu fotograficznego, w sprawie rozszerzenia kompetencji Zespołu ds. aktywizacji młodych oraz w sprawach udzielenia wsparcia finansowego bądź rzeczowego imprez okolicznościowych, tj. udzielenia patronatu organizowanej przez Oddział PZITS w Bielsku-Białej III Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze” i 18 edycji Międzynarodowych Targów EXPOBUD w Gliwicach oraz udzielenia patronatu i wsparcia finansowego organizowanej przez Oddział SEP w Bielsku-Białej i firmę ZIAD Bielsko-Biała SA III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fotowoltaika dziś i jutro” oraz organizowanej przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo”.

 

Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's