Aktualności - Komunikaty

26 stycznia 2023 roku - posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

26 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB, które jak zwykle poprowadził Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia Prezydium z dnia 01.12.2022 roku, sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach podjętych na ostatnim
w 2022 roku posiedzeniu Składów Orzekających Rady. Z podsumowania rocznego wynika, że w 2022 roku SOR podjął 513 uchwał o przyjęciu nowych członków do ŚlOIIB.             
Skarbnik ŚlOIIB przedstawił informację na temat realizacji budżetu ŚlOIIB za rok 2022.

Nowy rok to czas na podsumowania działalności w minionym roku oraz prezentację planów na rok bieżący. W ramach podsumowań, Waldemar Szleper zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, przedstawił realizację szkoleń oraz stan prenumeraty za rok 2022. Równocześnie zaprezentował propozycje w tym zakresie na rok 2023

Józef Kluska, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, zrelacjonował przebieg Konkursu „Nowoczesny Inżynier-2022” i przedstawił jego wyniki.
1. miejsce – Chłapek Aleksandra
2. miejsce – Jarka Sylwia
3. miejsce – Czerwiński Franciszek oraz Stanik Artur
4. miejsce – Osiak Andrzej
5. miejsce – Hejduk Adam
a Ewa Dworska omówiła wnioski pracy zespołu ds. realizacji postulatów z ankiety członków ŚlOIIB. Wnioski będą stanowiły podstawę działań przewidzianych przez Radę w okresie VI kadencji.

W trakcie posiedzenia zrelacjonowano przebieg świąteczno-noworocznych spotkań integracyjnych
w poszczególnych placówkach.

Jednym z ważniejszych omawianych tematów było przygotowanie do kolejnego XXII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, który odbędzie się w Katowicach w dniu 22 kwietnia 2023 roku. W trakcie posiedzenia ustalono terminy i miejsca spotkań przedzjazdowych z delegatami, omówiono propozycje porządku obrad, regulaminów i materiałów zjazdowych, przeanalizowano stopień zaawansowania sprawozdań organów.

Na posiedzeniu Prezydium przyjęto regulamin zawodów bowlingu, zaproponowanych przez Zespół ds. aktywizacji młodych. Eliminacje do zawodów rozpoczynają się już w lutym br

Prezydium podjęło uchwały objęcia patronatem Targów Budownictwa organizowanych przez BPiW ASTRA z Bielska-Białej w marcu i wrześniu 2023 roku, współorganizacji XI Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym na 10 km w Częstochowie oraz przedłużenia dotychczasowych zasad dofinansowania szkoleń do końca I kwartału bieżącego roku.

W najbliższym czasie pojawi się ogłoszenie o możliwości skorzystania z atrakcyjnej oferty nauki języka angielskiego w formule on-line na podstawie otrzymanej oferty z firmy prowadzącej kursy językowe, w ramach poszerzania dostępnych „benefitów” dla członków Izby ( realizacja jednego z wniosków
z ankiety członków Izby).

 

Ewa Dworska -sekretarz Rady ŚlOIIB

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's