Aktualności - Komunikaty

Poznaliśmy Zwycięzców konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier - 2022”

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Poznaliśmy Zwycięzców konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier - 2022”.

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy 2-etapowy konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier – 2022”, który na przełomie roku 2022 oraz 2023 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała na platformie internetowej Izby. Po raz pierwszy w tej edycji do udziału zaproszeni zostali, poza członkami Śląskiej OIIB także inżynierowie budownictwa zrzeszeni w pozostałych okręgowych Izbach.

Cel konkursu pozostaje od lat niezmienny i jest nim propagowanie wiedzy prawnej i technicznej, niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Konkurs składał się z 2 etapów:

  • Etap I – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie internetowej konkursu, udostępnionej przez Izbę,
  • Etap II – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie internetowej konkursu, dla Uczestników Etapu I, którzy uzyskali nie mniej niż 70% punktów możliwych do zdobycia (tj. nie mniej niż 21 punktów z 30 punktów możliwych do zdobycia).

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało Jury w składzie: Józef Kluska (przewodniczący), Tomasz Radziewski, Michał Marchewka, Katarzyna Seweryn, Sebastian Gawłowski oraz Piotr Wyrwas. Wynikiem pozytywnym I etapu konkursu zakończyło 11 członków izby, którzy zakwalifikowali się do II etapu. Poznajmy Zwycięzców całego konkursu, którzy wyłonieni zostali podczas II etapu. Na podstawie protokołu końcowego Komisji Konkursowej Nowoczesny Inżynier 2022 z dnia 12.01.2023r. oraz zgodnie z regulaminem, lista nagrodzonych uczestników przedstawia się następująco:

1. miejsce – Chłapek Aleksandra                                           
2. miejsce – Jarka Sylwia                                
3. miejsce – Czerwiński Franciszek oraz Stanik Artur                   
4. miejsce – Osiak Andrzej                        
5. miejsce – Hejduk Adam                             

Wśród laureatów jedna osoba reprezentowała Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, dwie osoby z obwodu Rybnik, jedna z Częstochowy, jedna z Katowice i jedna z Gliwic. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i już obecnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's