Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB – 1 grudnia 2022

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1 grudnia 2022 roku odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB, które jak zwykle poprowadził Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia Prezydium z dnia 20.10.2022 roku, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informację o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB.

Najważniejszym punktem tego Prezydium była dyskusja i przyjęcie propozycji prowizorium budżetowego na rok 2023. Na posiedzenie zaproszono Okręgową Komisję Rewizyjną ŚlOIIB aby przedstawiła swoje ewentualne zastrzeżenia do prowizorium. Po dyskusji i po wprowadzeniu kilku zmian, prowizorium budżetowe na rok 2023 zostało przez Prezydium przyjęte. Propozycja z wprowadzonymi poprawkami będzie przedstawiona na najbliższej Radzie do akceptacji.

W trakcie posiedzenia omówiono bieżące tematy, w tym podsumowano przebieg Konferencji „Budownictwo w nowej rzeczywistości” i uroczystej Gali kończącej obchody 20-lecia ŚlOIIB.

25 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta, XXIV Gala Budownictwa, której organizatorami była Śląska OIIB oraz Śląska Izba Budownictwa. Gala zamyka obchody 20-lecia ŚlOIIB. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gośćmi Gali byli: przedstawiciele władz państwowych, samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, organizacji pozarządowych budownictwa oraz licznej grupy śląskiej społeczności inżynierów i techników pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, będących członkami Śląskiej OIIB oraz Śląskiej Izby Budownictwa. Podczas Gali uhonorowane zostały osoby, instytucje oraz firmy, których działalność wniosła istotny wkład w rozwój i kształtowanie budownictwa śląskiego i które stanowią wzór do naśladowania dla obecnych, a także przyszłych kadr inżynierskich.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, medale i odznaki honorowe, a także nagrody wraz z tytułami honorowymi. Nagrodzono także zwycięzców konkursu ŚlOIIB - „Inżynier Roku 2021”. Wśród wyróżnionych była liczna grupa członków Śląskiej OIIB.

Na posiedzeniu zatwierdzono proponowane zmiany w zakresie Regulaminu doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz Regulaminu pomocy finansowej. Propozycje zmian zostaną przedłożone do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady ŚlOIIB.

Prezydium zaakceptowało rozszerzenie składu Zespołu ds. aktywizacji młodych o dwie osoby, zaakceptowano również propozycję organizacji zawodów sportowych przeprowadzonych w przyszłym roku. Będą to XV Otwarte Zawody Narciarskie ŚlOIIB w kategorii Slalom Gigant organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej. Podjęto również decyzję o objęciu patronatem honorowym II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym.

Prezydium Rady ŚlOIIB zawnioskowało do Rady ŚlOIIB o poparcie wniosku o nadanie Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jednemu z naszych kolegów, założycieli ŚlOIIB, który swoją działalnością zawodową i zaangażowaniem w tworzenie i funkcjonowanie samorządu zawodowego Inżynierów Budownictwa przyczynił się do rozwoju samorządności oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Podczas konferencji dyskutowano również na temat wyzwań stojących przed branżą budowlaną w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Omawiano również planowane zmiany w prawie budowlanym zapowiedziane na rok 2023 oraz kwestie związane z cyfryzacją procesu inwestycyjnego.

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's