Aktualności - Komunikaty

XXIV Gala Budownictwa, 25 listopada 2022 r. Dąbrowa Górnicza.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

25 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta, XXIV Gala Budownictwa, której organizatorami była Śląska OIIB oraz Śląska Izba Budownictwa.  Z przyjemnością informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęły to wydarzenie Patronatem honorowym.    

Gospodarzami piątkowego spotkania byli Roman Karwowski, przewodniczący Rady Śląskiej OIIB oraz Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, którzy otworzyli Galę i powitali przybyłych do Pałacu Kultury Zagłębia przedstawicieli władz państwowych, samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, organizacji pozarządowych budownictwa oraz licznej grupy śląskiej społeczności inżynierów i techników pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, będących członkami Śląskiej OIIB oraz Śląskiej Izby Budownictwa.

Wśród zaproszonych Gości, którzy wzięli udział w Gali byli między innymi: Ewa Malik, Mirosław Suchoń, Maciej Kopiec, Robert Warwas;  Posłowie na Sejm RP, Joanna Sekuła; Senator RP, Adam Baryłka; dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Jadwiga Baczyńska; Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Elżbieta Oczkowicz; Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  prezydenci i burmistrzowie śląskich miast z prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza Marcinem Bazylakiem oraz Prezydent Miasta Zabrza; Małgorzatą Mańką-Szulik na czele. Dziękujemy za przybycie Mariuszowi Dobrzenieckiemu; Prezesowi Krajowej Rady PIIB, Urszuli Kallik; Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Rafałowi Zarzyckiemu; Wiceprezesowi  KR PIIB, Elżbiecie Bryle-Kluczny; Skarbnikowi PIIB, Tomaszowi Piotrowskiemu; Sekretarzowi KR PIIB, Stefanowi Czarnieckiemu; Honorowemu Przewodniczącemu Rady ŚlOIIB, kadrze akademickiej śląskich uczelni, a wśród nich między innymi dr hab. inż. Izabeli Major, prof. PCz; Prorektor ds. Nauczania Politechniki Częstochowskiej, dr hab. inż. Maciejowi Major; Dziekanowi Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, dr hab. inż. arch. Klaudiuszowi Fross, prof. PŚ; Dziekanowi Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, dr Krzysztofowi Groń; Prodziekanowi ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Tomaszowi Krykowskiemu, prof. PŚl, Prodziekanowi ds. Rozwoju Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, dr inż. Marcinowi Szczygieł; Prodziekanowi ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Bardzo cieszy nas fakt tak licznego przybycia przewodniczących rad oraz członków władz okręgowych izb inżynierów budownictwa – nawet z odległych stron Polski – Joanny Gieroby, Ewy Skiby, Renaty Staszak, Mirosława Boryczko, Romana Lulisa, Jarosława Kuklińskiego, Andrzeja Kulesy i Adama Korzystki, a także przedstawicieli samorządów zawodowych oraz gospodarczych Śląska, w tym między innymi Agaty Modrzyckiej i Andrzeja Szydłowskiego; przewodniczących Zarządu PZITB Oddziałów w Częstochowie oraz Katowicach, Ewy Dworskiej; prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału Katowice,  Wiktora Pawlika; prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Dziękujemy wszystkim za przybycie, przepraszając jednocześnie wszystkich tych, których nie zdołaliśmy wymienić z imienia i nazwiska.  

 

Adresy przesłali Piotr Uściński; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Jarosław Wieczorek; Wojewoda Śląski. W imieniu organizatorów dziękujemy serdecznie za wszystkie przesłane życzenia, gratulacje i okazaną życzliwość. 

W swoim krótkim wystąpieniu rozpoczynającym Galę, przewodniczący Rady Śląskiej OIIB Roman Karwowski podkreślił fakt wyjątkowości XXIV Gali Budownictwa, która zwieńczyła obchody Jubileuszu 25-lecia Śląskiej Izby Budownictwa oraz była jednocześnie zakończeniem cyklu wydarzeń składających się na Jubileusz 20-lecia Śląskiej OIIB, które władze Izby zorganizowały dla swoich członków pod hasłem „20 lat budowania wiedzy i zaufania”. W swojej wypowiedzi odniósł się także do planowanej w 2023 r. nowelizacji prawa budowlanego, która stanowiła jeden z paneli tematycznych merytorycznej konferencji „Budownictwo w nowej rzeczywistości”, zorganizowanej przez Śląska OIIB wspólnie ze Śląską Izbą Budownictwa w ramach XII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Przewodniczący Roman Karwowski podkreślił fakt, iż […] PIIB popiera wszystkie zmiany, które pozytywnie wpływają na uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego […]

Zgodnie z tradycją, podczas Gali uhonorowane zostały osoby, instytucje oraz firmy, których działalność wniosła istotny wkład w rozwój i kształtowanie budownictwa śląskiego i które stanowią wzór do naśladowania dla obecnych, a także przyszłych kadr inżynierskich. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, medale i odznaki honorowe, a także nagrody wraz z tytułami honorowymi. Nagrodzono także zwycięzców konkursu ŚlOIIB - „Inżynier Roku 2021”. Wśród wyróżnionych była liczna grupa członków Śląskiej OIIB.

Odznakę Honorową za Zasługi dla Budownictwa Ministra Rozwoju i Technologii otrzymały:

 • Elżbieta Godzieszka
 • Jadwiga Owsiak

Odznaki wręczył Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali:

 • Roman Karwowski
 • Sławomir Stolarski.

Srebrną Odznakę otrzymał Józef Bułka.

Odznakę Honorową Marszałka Województwa Śląskiego jako wyraz uznania za działalność przyczyniającą się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa wręczyła Jadwiga Baczyńska; Radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego podczas tegorocznej Gali otrzymać miał Pan Zbigniew Dzierżewicz, związany z Śląską OIIB od początku jej powstania, wieloletni Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przy Śląskiej OIIB, który niestety 17 listopada br. odszedł od nas na zawsze.

Medal Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, za budowanie pozytywnych, merytorycznych i twórczych relacji pomiędzy administracją publiczną, samorządem gospodarczym a śląskim samorządem zawodowym inżynierów budownictwa kapituła przyznała

 • Adamowi Baryłce; dyrektorowi Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
 • Elżbiecie Oczkowicz; Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
 • Mariuszowi Czyszkowi; Prezydentowi Śląskiej Izby Budownictwa
 • oraz Ireneuszowi Maszczykowi; długoletniemu Prezesowi Zarządu DTŚ S.A.

Za wieloletnią współpracę ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa kapituła przyznała Medal Honorowy ŚlOIIB przewodniczącym okręgowych izb inżynierów budownictwa, pełniących funkcję przez dwie kadencje. Uhonorowano:

 • Renatę Staszak; przewodniczącą Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB,
 • Joannę Gieroba; przewodniczącą Rady Lubelskiej OIIB,
 • Mirosława Boryczko; przewodniczącego Rady Małopolskiej OIIB,
 • Romana Lulisa; przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB

Medale Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wręczyli Mariusz Dobrzeniecki; prezes Krajowej Rady PIIB oraz Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB. 

Gala Budownictwa jest także okazją do wręczenia statuetek wraz dyplomami Laureatom Konkursu Inżynier Roku 2021. Konkurs, którego organizatorem jest Śląska OIIB ma na celu wyłonienie, promocję osiągnięć twórców najbardziej nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych oraz innowacyjnych rozwiązań techniczno - technologicznych procesu realizacji budowy, dobrej organizacji i jakości robót. To także okazja do nawiązania i zacieśniania współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

LAUREACI KONKURSU INŻYNNIER ROKU 2021:

Dla obiektów kubaturowych i innych inżynierskich:

W Kategorii 1 – Tytuł Projektanta Roku 2021 otrzymał

 • Robert Kocur; za wykonanie „Projektu szklanego dachu cięgnowego i szklanej fasady cięgnowej na obiekcie: Muzeum Ruchu Harcerskiego w Krakowie”.

W Kategorii 2: Tytuł Kierownika budowy Roku 2021 otrzymał

 • Jacek Kościelny; za wykonanie „Przebudowy i rozbudowy Terminalu B Międzynarodowego Portu Lotniczego”.

W Kategorii 3: Tytuł Inspektora nadzoru Roku 2021 otrzymał zespół w składzie:

 • Marcin Nieckarz; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej,
 • Aleksander Poniatowski; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej,
 • Ryszard Chrapek; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, za realizację: „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dla obiektów liniowych (infrastruktura):

W Kategorii 1: Tytuł Projektanta Roku 2021 otrzymał

 • Konrad Zymek; za projekt „Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi”.

Statuetki wraz z dyplomami Laureatom Konkursu wręczyli Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Adam Baryłka oraz prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki. 

Złotą Odznaką Honorową z Brylantem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, którą wręczył Adam Baryłka; prezes tego Stowarzyszenia nagrodzeni zostali

 • Mariusz Czyszek,
 • Roman Karwowski,
 • Franciszek Buszka.

Nagroda Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej i Statuetka BenchMan 2022. To szczególne wyróżnienie Profesora Klaudiusza Fross, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, wspiera i promuje sztukę oraz dizajn w przestrzeni publicznej Regionu Śląska. Tegorocznymi laureatami zostali:

 • Miasto Gliwice – Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach – Za realizację atrakcyjnej przestrzeni publicznej z tężnią solankową w Parku Kultury i Wypoczynku na Zatorzu w Gliwicach, wyróżnienie odebrała Ewa Pokorska-Ożóg; miejski konserwator zabytków oraz Grzegorz Śliczniuk; Z-ca Dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
 • Miasto Zabrze – Za realizację atrakcyjnych przestrzeni publicznych związanych z dziedzictwem kulturowym - Park 12C strefa naziemna Sztolni Królowa Luiza oraz Wieża Ciśnień z „Carboneum” w Zabrzu, wyróżnienie odebrała Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze,
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej – Za modernizację strefy publicznej dziedzińca i holu wejściowego budynku Wydziału, wyróżnienie odebrał prof. Franciszek Plewa Dziekan Wydziału.

Narody wręczył pomysłodawca i inicjator Nagrody - prof. Klaudiusz Fross.

Nagrodą wraz ze statuetką - Śląska Wielka Nagroda Budownictwa, którą wręczyli prezydent Śląskiej Izby Budownictwa - Mariusz Czyszek oraz przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski uhonorowani zostali:

 • Miasto Zabrze,
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA,
 • ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k.
 • STRABAG Sp. z o.o.
 • Marka Ceresit
 • Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
 • Halmar Group sp. z o.o.
 • MM APART Małek i Wspólnicy Spółka komandytowa
 • JKM sp. z o.o.

W imieniu Laureatów podziękowania przekazała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze.

Kapituła Konkursu Śląskie Budowanie przyznała Nagrody wraz z Tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej

 • Marcinowi Bazylakowi; prezydentowi Miasta Dabrowa Górnicza
 • Łukaszowi Komoniewskiemu; prezydentowi Miasta Będzin
 • Sławie Umińskiej-Duraj; prezydent Miasta Piekary Śląskie
 • Zbigniewowi Cierniakowi; dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,
 • Ewie Dworskiej, sekretarz Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w IV,V i VI kadencji, wieloletniej delegatce na Zjazdy Krajowe PIIB i okręgowe ŚlOIIB,
 • Urszuli Kallik; przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB w kadencjach V i VI, Rzecznik odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB, wieloletniej delegatce na Zjazdy Krajowe PIIB i Okręgowe ŚlOIIB.
 • Teresie Krzysztof; prezes Zarządu Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Zbigniewowi Olejniczakowi; Z-cy Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Marcinowi Stokłosie; prezesowi Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie
 • Arturowi Tomasikowi; prezesowi Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.
 • Mirosławowi Zawartka; prezesowi Polskiego Instytutu Inżynierii Obiektów Budowlanych
  z o.o.

 

Nagrody wraz ze statuetkami Laureatom wręczyli prezydent Mariusz Czyszek oraz przewodniczący Rady Roman Karwowski. Podziękowanie w imieniu wszystkich Laureatów wygłosił  prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza; Marcin Bazylak. 

Nagrodą Przyjaciel Śląskiego Budownictwa, którą wręczyli prezydent Mariusz Czyszek oraz przewodniczący Roman Karwowski uhonorowani zostali organizatorzy Targów Budownictwa na terenie województwa śląskiego:

 • Barbara i Eugeniusz Kropka; właściciele Biura Promocji i Wystaw "ASTRA" z Bielska-Białej, obchodzący w tym roku jubileusz 30-lecia działalności,
 • Wioletta Ochman; właścicielka Agencji Informacyjno-Reklamowej „Promocja” s.c. z Wadowic.

Zwieńczeniem części oficjalnej Gali było nadanie Tytułu Honorowego wraz z MEDALEM „Osobowość budownictwa śląskiego” wybitnym postaciom tworzącym historię gospodarczą budownictwa regionu i kraju. Tegoroczni Laureaci Mariusz Czyszek i Roman Karwowski zostali zarekomendowani Kapitule przez członków Forum Budownictwa Śląskiego z okazji jubileuszy 25-lecia Śląskiej Izby Budownictwa i 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Laudację Mariusza Czyszka, prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa wygłosił prof. Klaudiusz Fross, a Laudację Romana Karwowskiego, przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Franciszek Buszka. Medale wręczyli Mariusz Rybka, przewodniczący Kapituły Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z Franciszkiem Buszką oraz Klaudiuszem Frossem.

Narodzono profesjonalizm, kreatywność i przedsiębiorczość! Wszystkim Laureatom gratulujemy dotychczasowej działalności zawodowej i społecznej, osiągniętych sukcesów, życząc jednocześnie, aby stały się one impulsem do podejmowania kolejnych, równie ambitnych wyzwań.

W imieniu organizatorów XXIV Gali Budownictwa dziękujemy Patronom Honorowym, wspomnianym już: Ministerstwu Rozwoju i Technologii, Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego, Wojewodzie Śląskiemu, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz Patronom medialnym: Dziennikowi Zachodniemu, TV Silesia, a także czasopismom branżowym: Europerspektywy, Inżynier Budownictwa i Forum Budownictwa Śląskiego. Nasze podziękowania kierujemy oczywiście w stronę Partnerów oraz Sponsorów dzisiejszej Gali, szczególnie dziękując Zarządowi firmy Budimex SA., która jest sponsorem całego cyklu wydarzeń składających się na obchody Jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB.

Dopełnieniem tego wspaniałego wieczoru, pełnego emocji, dumy i wzruszeń był koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni  Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

 

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's