Aktualności - Komunikaty

Krajowa Rada PIIB ukonstytuowała się i wybrała Prezydium. Przedstawiciele Śląskiej OIIB wśród władz krajowych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W dniu 13 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w VI kadencji przypadającej na lata 2022–2026, podczas którego ukonstytuowała się Krajowa Rada PIIB. Obrady prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, wybrany przez delegatów XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas obrad przeprowadzono wybory Prezydium KR PIIB VI kadencji, którego skład osobowy przedstawia się następująco:

Wiceprezes: Mieczysław Grodzki (MAZ)

Wiceprezes: Filip Pachla (MAP)

Wiceprezes: Rafał Zarzycki (DOS)

Sekretarz: Tomasz Piotrowski (MAZ)

Skarbnik: Elżbieta Bryła-Kluczny (SLK)

Zastępca sekretarza: Cezary Wójcik (ŁOD)

Zastępca skarbnika: Izabela Tylek (MAP)

Członek prezydium: Adam Podhorecki (KUP)

Członek prezydium: Adam Rak (OPL)

Członek prezydium: Tomasz Radziewski (SLK)

 

Z ogromną satysfakcją i dumą przyjęliśmy fakt, iż przedstawicielom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powierzono tak odpowiedzialne funkcje w strukturach władz PIIB. Elżbieta Bryła-Kluczny objęła funkcję Skarbnika Krajowej Rady PIIB, a Tomasz Radziewski Członka Prezydium.

Podczas obrad powołano także merytoryczne komisje i zespoły wspierające prace Krajowej Rady PIIB w VI kadencji i w wielu z nich funkcje przewodniczącego lub członka komisji/zespołu pełnić będą przedstawiciele Śląskiej OIIB, a mianowicie:

  • Komisja Prawno-Regulaminowa, której przewodniczącym został Tomasz Radziewski,
  • Komisja Medalu Honorowego, której przewodniczącym został Franciszek Buszka,
  • Komisja ds. Etyki, której przewodniczącą została Elżbieta Godzieszka,
  • Zespół ds. SEOD, działający przy Komisji ds. cyfryzacji, którego przewodniczącym został Roman Karwowski,
  • Oraz Zespół ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa, którego funkcję członka z ramienia Śląskiej OIIB sprawować będzie Elżbieta Bryła-Kluczny.

 

Wszystkim członkom nowo wybranych władz Krajowej Rady PIIB, Roman Karwowski, przewodniczący Rady wraz z członkami Rady Śląskiej OIIB gratulują zdobytego zaufania i życzą powodzenia w realizacji powierzonych zadań oraz podejmowania decyzji kształtujących dalszy rozwój samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Pełna relacja z obrad posiedzenia Krajowej Rady PIIB została opublikowana na stronie www.piib.org.pl w zakładce Aktualności/Informacje bieżące.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's