Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w dniu 07.07.2022 r.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W dniu 07.07.2022 roku w siedzibie ŚlOIIB odbyło się 4 w tym roku posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB, prowadzone przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Romana Karwowskiego.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia Prezydium z dnia 26.05.2022 roku, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informację o stanie środków finansowych oraz
o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB a przewodniczący Rady ŚlOIIB zreferował przebieg oraz wyniki wyborów XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.

Prezesem PIIB został Mariusz Dobrzeniecki, dotychczasowy przewodniczący Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej została ponownie nasza koleżanka Urszula Kallik.             
Delegaci ŚlOIIB weszli w skład następujących organów PIIB:

Rada PIIB: Elżbieta Bryła-Kluczny, Franciszek Buszka, Elżbieta Godzieszka, Roman Karwowski, Tomasz Radziewski

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna: Janusz Jasiona, Elżbieta Nowicka-Słowik

Krajowy Sąd Dyscyplinarny: Zenon Panicz, Tadeusz Sopata

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Waldemar Szleper.

Podczas Zjazdu miała miejsce uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu inżynierów budownictwa, z naszej Izby Medalem został uhonorowany kol. Andrzej Nowak.

Jednym z zasadniczych zadań obecnego posiedzenia Prezydium było powołanie kolejnych zespołów pomocniczych Rady do działania w okresie bieżącej kadencji. Powołano następujące zespoły i komisje:

Zespół ds. Otwartych Dni Inżyniera Budownictwa,        
Zespół ds. prawno-regulaminowych,   
Zespół ds. szkoleń w siedzibach jednostek administracji publicznej województwa,      
Komisję Konkursową dla prac dyplomowych magisterskich obronionych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

W trakcie posiedzenia, Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, omówił wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej a przewodniczący Rady, Roman Karwowski, przedstawił przebieg uroczystości związanej z wręczeniem uprawnień budowlanych.               
W uroczystości tej, oprócz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane wzięli również udział zaproszeni goście, w tym prezydent Śląskiej Izby Budownictwa oraz dziekani i prodziekani wydziałów z Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej, na których studiują przyszli członkowie ŚlOIIB, a także przedstawiciele organów izby.

W trakcie posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB sporo czasu poświęcono uzgodnieniu terminów Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa organizowanych przez poszczególne Placówki Terenowe oraz przygotowaniu właściwej organizacji Otwartych Dni Inżyniera Budownictwa przez ŚlOIIB.            
Tematyka ta będzie kontynuowana również na kolejnym Prezydium, ponieważ wymaga uzgodnienia działań z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's