Aktualności - Komunikaty

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w ŚlOIIB - 1.07.2022 r.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

1 lipca br. w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

To był szczególnie ważny dzień i jednocześnie pierwszy krok do kolejnego etapu kariery zawodowej - wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla wszystkich osób, które z wynikiem pozytywnym zakończyły wiosenną sesję na uprawnienia budowlane.  

Uprawnienia budowlane wręczali Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB i Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zacni Goście:

 • dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ; Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (w imieniu prof. dr hab. inż. Joanny Bzówki),
 • dr inż. Jacek Halbiniak; Kierownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (w imieniu dr hab. inż. Macieja Majora, prof. PCZ),
 • dr inż. Rafał Jasiński; Kierownik dydaktyczny Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej (w imieniu prof. dr hab. inż. Izabeli Majchrzak - Kucęby),
 • dr hab. inż. Marek Lis, prof. PCz; Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej,
 • dr inż. Marcin Szczygieł; Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej,
 • Mariusz Czyszek; Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa,
 • Urszula Kallik; Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB,
 • Elżbieta Godzieszka; Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB – Koordynator,
 • Krzysztof Ciesiński; Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB,
 • Elżbieta Bryła-Kluczny; Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

W XXXIX sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskały łącznie 304 osoby, w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno- budowlanej - 135 osób,
 • inżynieryjnej drogowej - 36 osób,
 • inżynieryjnej mostowej - 11 osób,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej - 2 osoby,
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 7 osób,
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 4 osoby,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 65 osób,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 38 osób,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 6 osób.

 

Dla wszystkich przybyłych uprawnionych inżynierów budownictwa był to niewątpliwie dzień pełen emocji, gratulacji i kreślenia planów na przyszłość. Podniosła i wzruszająca chwila, podczas której Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna uhonorowała osoby, które pozytywnie ukończyły sesję egzaminacyjną.  Uroczystość była także okazją do zwrócenia uwagi przyszłym Kadrom na znaczenie i rangę zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego. Cytując słowa przysięgi (...) „ślubuję uroczyście nigdy nie zawieść zaufania publicznego", powinien być dumny z tego, że właśnie będzie wykonywać ten zawód. Ale powinien pamiętać, że to zobowiązywać będzie do przestrzegania zasad odpowiedzialności zawodowej i etyki.(...) zarówno przewodniczący Rady, jak i przewodniczący OKK zgodnie stwierdzili, iż to właśnie etyka i odpowiedzialność zawodowa dla każdego inżyniera budownictwa powinny stanowić priorytety w ich działaniach. Z kolei, Roman Karwowski, przewodniczący Rady zwrócił uwagę także na fakt, iż zgodnie z przepisami polskiego prawa, drugim – po uzyskaniu uprawnień budowlanych - koniecznym warunkiem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest członkostwo w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa. To jednak nie tylko obowiązek, to szereg korzyści i przywilejów wynikających z przynależności do Śląskiej OIIB, do aktywnego korzystania z których zachęcał przewodniczący Rady.

W imieniu Władz Izby oraz zaproszonych Gości przewodniczący okręgowej rady i okręgowej komisji kwalifikacyjnej życzyli obecnym na uroczystości inżynierom sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej.  

Wszystkie osoby, które nie mogły osobiście uczestniczyć w uroczystości informujemy, iż decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych otrzymają pocztą. 

Fotorelacja z przebiegu uroczystości na Facebooku ŚlOIIB

Autor tekstu: (EB)

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's