Aktualności - Komunikaty

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

24-25 czerwca 2022 obradował w Warszawie XXI Krajowy Zjazd PIIB. Delegaci z 16 okręgowych izb podsumowali mijający rok działalności Krajowej Izby i udzielili absolutorium Krajowej Radzie PIIB oraz wybrali władze krajowe na VI kadencję PIIB i przyjęli dokumenty niezbędne do działalności Krajowej Izby.

W przeddzień Krajowego Zjazdu odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 20-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa.

Uczestnicy Gali 20-lecia PIIB z ŚlOIIB

Z Śląskiej OIIB w obradach zjazdowych uczestniczyło 22 delegatów wybranych na Krajowe Zjazdy w VI kadencji. W pierwszym dniu, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności 5 organów statutowych Krajowej Izby: Krajowej Rady (KR), Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK), Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (KSD), Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (KROZ) i Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR), delegaci podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań oraz w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie za 2021 rok.

Następnie odbyły się wybory prezesa KR PIIB oraz przewodniczących KKK, KSD, KKR i koordynatora KROZ. Prezesem Krajowej Rady PIIB został wybrany Mariusz Dobrzeniecki z Warmińsko-Mazurskiej OIIB, przewodniczącą KKR ponownie Urszula Kallik z Śląskiej OIIB, przewodniczącym KKK ponownie Krzysztof Latoszek z Mazowieckiej OIIB, przewodniczącym KSD ponownie Marian Zdunek z Warmińsko-Mazurskiej OIIB, a koordynatorem KROZ Dariusz Walasek z Mazowieckiej OIIB.

W tym samym dniu wybrano również składy osobowe 5 organów statutowych.

Spośród delegatów ŚlOIIB w pracach Krajowej Izby, oprócz Urszuli Kallik - przewodniczącej KKR, będą uczestniczyć następujące osoby:

KR PIIB: Franciszek Buszka, Elżbieta Bryła-Kluczny, Elżbieta Godzieszka, Roman Karwowski, Tomasz Radziewski;

KKK: Janusz Jasiona, Elżbieta Nowicka-Słowik;

KSD: Zenon Panicz, Tadeusz Sopata;

KROZ: Waldemar Szleper.

Wszystkim wybranym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej działalności w organach krajowych PIIB.

Drugi dzień obrad rozpoczęła uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz Odznak Honorowych PIIB. Z ŚlOIIB zaszczytne wyróżnienie w postaci Medalu Honorowego PIIB otrzymał Andrzej Nowak, któremu niniejszym składamy serdeczne gratulacje.

W tym dniu delegaci podjęli uchwały w sprawie aktualizacji budżetu PIIB na 2022 rok, w sprawie uchwalenia budżetu PIIB na 2023 rok oraz, po dyskusji nad złożonymi podczas zjazdu wnioskami, sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków wraz z programem działania PIIB w kadencji 2022-2026.

 

 

Tekst: Maria Świerczyńska

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's