Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 9.06.2022 r.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W trakcie posiedzenia, które prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, omawiano m.in. zakres kompetencji i czynności członków prezydium rady oraz proponowane na nową kadencję składy komisji i zespołów pomocniczych rady.

  

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołów posiedzeń rady w dniach 7 kwietnia i 5 maja 2022, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały podjęte podczas posiedzenia prezydium rady 26 maja 2022, przyjęte po dyskusji uchwałami rady. Było to 5 uchwał w sprawie: ustalenia zakresu kompetencji i czynności członków Prezydium Rady ŚlOIIB, powołania na kadencję 2022-2026 Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej, Komisji ds. Zamówień oraz Komisji Konkursowej do organizacji konkursu „Inżynier Roku”, wraz z regulaminem konkursu, i przedłużenia do końca 2022 roku „Zasad organizacji oraz dofinansowania” przez ŚlOIIB szkoleń seminaryjnych realizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne.

Sekretarz rady przedstawiła także uchwały Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, zatwierdzone stosowną uchwałą rady, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informację o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, a zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska poinformował o ustaleniach podjętych na ostatnich posiedzeniach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium.

Podczas obrad przyjęto również uchwały w sprawie organizacji konkursów ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier” i „Fotografujemy Budownictwo”, wraz z zaproponowanymi składami jury i regulaminami konkursów, oraz uchwałę w sprawie zmiany regulaminu przyznawania zapomóg losowych w ŚlOIIB, w zakresie wydłużenia okresu składania wniosku o zapomogę.

Przewodniczący rady omówił propozycję składów komisji i zespołów pomocniczych rady powoływanych w celu realizacji zadań w bieżącej kadencji oraz zapraszał osoby chętne do pracy w wymienionych komisjach i zespołach.

Wstępne propozycje dotyczące procedowania wniosków złożonych podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB i skierowanych do rady przedstawiła zastępca sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch; temat wniosków zjazdowych będzie podejmowany także na kolejnych posiedzeniach rady.

Roman Karwowski podsumował dwa wydarzenia zorganizowane w ostatnim czasie – Festyn ŚlOIIB oraz Warsztaty szkoleniowe w Wiśle – i podziękował osobom zaangażowanym w ich organizację. Podkreślił też, że przybycie na warsztaty minister Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, i Adama Baryłki, dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwo Rozwoju i Technologii, świadczy o docenianiu przez nich rangi tego wydarzenia i prowadzonych przez Śląską OIIB działań w zakresie szeroko pojętego budownictwa.

Podczas posiedzenia dyskutowano również nt. propozycji Grzegorza Gowarzewskiego dotyczącej ufundowania medali dwudziestolecia ŚlOIIB dla wszystkich delegatów na Zjazdy ŚlOIIB w kadencjach I-V, która jednak nie znalazła poparcia członków rady.

Na zakończenie obrad przekazano informację wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w dwóch imprezach sportowych odbywających się w sobotę 11 czerwca 2022. To organizowane po raz trzeci przez ŚlOIIB regaty żeglarskie na Zalewie Pławniowickim i 10 Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów zorganizowane w ramach 12 Biegu Częstochowskiego, których ŚlOIIB jest współorganizatorem.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's