Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB - 26.05.2022

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W dniu 26 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. Przewodniczył posiedzeniu Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

W trakcie posiedzenia omówiono i przyjęto uchwałą kompetencje i zakres obowiązków członków Prezydium. Przewodniczący Rady przedstawił również propozycję składów Komisji i Zespołów, które będą sukcesywnie powoływane dla realizacji zadań w bieżącej kadencji.
Propozycja ta będzie przedstawiona Radzie do przyjęcia a następnie do wdrożenia.
Oprócz uchwały określającej kompetencje Prezydium, uchwalono  skład Komisji ds Zamówień, skład Zespołu ds Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej, skład Komisji konkursowej Inżyniera Roku wraz z regulaminem oraz przedłużono ważność zasad dofinansowania szkoleń technicznych organizowanych przez Stowarzyszenia Naukowe do końca bieżącego roku.
Tematem posiedzenia był również zbliżający się Festyn rodzinny, uroczystości związane z 20-leciem powołania Izby.
Zastępca Sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch przedstawiła pierwszą propozycję procedowania wniosków złożonych na XXI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB.
Propozycje, po wstępnej dyskusji, będą przedstawione Radzie do dalszej realizacji."

 

Tekst:
Ewa Dworska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's