Dam pracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” - oferty pracy

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kategoria ogłoszenia

Dam pracę

Nazwa firmy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Siedziba

44-207 Rybnik

Ulica (nr budynku)

Os. Południe 37

Numer telefonu

728 359 437

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane stanowisko

inspektor ds. ciepłownictwa i instalacji sanitarnych

 

 

Wykształcenie

wyższe techniczne

Kierunek/specjalność

CIEPŁOWNICTWO lub pokrewne

Rodzaj uprawnień

·         Znajomość aktualnych norm, przepisów dotyczących ciepłownictwa, energetyki, instalacji sanitarnych oraz wymogów technicznych i środowiskowych;

·         Ukończone studia techniczne na kierunku ze specjalnością ciepłownictwo lub pokrewnym (może być tegoroczny absolwent),

·         Wiedza w zakresie eksploatacji sieci i instalacji cieplnych, sanitarnych, pomp i węzłów cieplnych,

·         Biegła umiejętność obsługi komputera,

·         Biegła umiejętność obsługi oprogramowania typu Office, AutoCAD, Norma Pro,

·         Mile widziane jest posiadanie uprawnień wykonawczych i/lub projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sanitarnych.

·         Mile widziane jest posiadanie prawo jazdy kat. B

·         Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji
z pracownikami i użytkownikami,

·         Komunikatywność, sumienność i dobra organizacji pracy.

 

 

Charakter oferowanej pracy

·         Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców,

·         Dokonywanie i weryfikacja odczytów wodomierzy
i ciepła,

·         Analiza i rozliczanie pobranego ciepła i ciepłej wody użytkowej przez użytkowników,

·         Analiza i rozliczanie pobranej zimnej wody przez użytkowników,

·         Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji
i remontów w szeroko rozumianej gospodarce cieplnej i  instalacyjnej
(w szczególności przygotowywanie i weryfikacja przedmiarów, kosztorysów),

·         Przygotowywanie niezbędnych materiałów do pozyskiwania środków finansowych

·         z zewnętrznych źródeł na remonty i inwestycje
z zakresu energetyki i instalacji sanitarnych,

·         Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji
i remontów (w szczególności weryfikacja kosztorysów, odbiór robót),

·         Monitorowanie przepisów oraz technologii z zakresu energetyki i instalacji sanitarnych,

·         Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, raportów środowiskowych, dokumentacji przetargowych, weryfikacji projektów budowlanych, technologicznych
i branżowych,

·         Uczestniczenie w procesie związanym
z przygotowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji związanych
z ciepłownictwem, energetyką
i instalacjami sanitarnymi

 


Kategoria ogłoszenia

Dam pracę

Nazwa firmy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Siedziba

44-207 Rybnik

Ulica (nr budynku)

Os. Południe 37

Numer telefonu

728 359 437

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane stanowisko

inspektor ds. eksploatacyjno-technicznych

 

 

Wykształcenie

wyższe techniczne

Kierunek/specjalność

BUDOWNICTWO lub pokrewne

 

 

Rodzaj uprawnień

·         Znajomość aktualnych norm, przepisów dotyczących budownictwa, gospodarki nieruchomościami, ciepłownictwa, energetyki, instalacji sanitarnych oraz wymogów technicznych i środowiskowych;

·         Ukończone studia techniczne na kierunku budownictwo lub pokrewnym (może być tegoroczny absolwent),

·         Wiedza w zakresie eksploatacji budynków, sieci i instalacji cieplnych, sanitarnych.

·         Biegła umiejętność obsługi komputera,

·         Biegła umiejętność obsługi oprogramowania typu Office, Norma Pro, CAD.

·         Mile widziane jest posiadanie uprawnień wykonawczych i/lub projektowych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym lub innych budowlanych.

·         Mile widziane jest posiadanie prawo jazdy kat. B

·         Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji
z pracownikami i użytkownikami,

·         Komunikatywność, sumienność i dobra organizacji pracy.

 

 

 

Charakter oferowanej pracy

·         Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców,

·         Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów
w szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami
(w szczególności przygotowywanie i weryfikacja przedmiarów, kosztorysów),

·         Przygotowywanie niezbędnych materiałów do pozyskiwania środków finansowych
z zewnętrznych źródeł na remonty i inwestycje,

·         Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji i remontów         (w szczególności weryfikacja kosztorysów, odbiór robót),

·         Monitorowanie przepisów oraz technologii
 z zakresu budownictwa, energetyki i instalacji sanitarnych,

·         Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, raportów środowiskowych, dokumentacji przetargowych, weryfikacji projektów budowlanych, technologicznych
i branżowych,

·         Uczestniczenie w procesie związanym z przygotowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji i remontów.

 

Kategoria ogłoszenia

Dam pracę

Nazwa firmy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Siedziba

44-207 Rybnik

Ulica (nr budynku)

Os. Południe 37

Numer telefonu

728 359 437

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane stanowisko

specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

 

Wykształcenie

wyższe

Kierunek/specjalność

 techniczny, ekonomiczny lub zarządzanie projektami

 

 

Rodzaj uprawnień

·         Znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych;

·         Znajomość systemu SL2014;

·         Znajomość systemu LSI,

·         Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i otwartość na zmiany;

·         Minimum 2 lata na podobnym stanowisku;

·         Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej;

·         Komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu;

·         Bardzo dobra znajomość MS Office;

·         Mile widziane prawo jazdy kat. B;

 

 

Charakter oferowanej pracy

·         Analiza krajowych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, dokumentacji naboru wniosków oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania dotacji,

·         Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,

·         Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,

·         Przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014, LSI ,

·         Monitorowanie poziomu i prawidłowości wykorzystania budżetów projektów,

·         Przygotowywanie wymaganych harmonogramów, sprawozdań kwartalnych i udział w kontrolach projektów,

·         Archiwizacja i kompletowanie dokumentacji projektowej, przygotowywanie dokumentacji do komunikacji z IZ.

Kategoria ogłoszenia

Dam pracę

Nazwa firmy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Siedziba

44-207 Rybnik

Ulica (nr budynku)

Os. Południe 37

Numer telefonu

728 359 437

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane stanowisko

specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

 

Wykształcenie

wyższe

Kierunek/specjalność

 techniczny, ekonomiczny lub zarządzanie projektami

 

 

Rodzaj uprawnień

·         Znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych;

·         Znajomość systemu SL2014;

·         Znajomość systemu LSI,

·         Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i otwartość na zmiany;

·         Minimum 2 lata na podobnym stanowisku;

·         Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej;

·         Komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu;

·         Bardzo dobra znajomość MS Office;

·         Mile widziane prawo jazdy kat. B;

 

 

Charakter oferowanej pracy

·         Analiza krajowych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, dokumentacji naboru wniosków oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania dotacji,

·         Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,

·         Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,

·         Przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014, LSI ,

·         Monitorowanie poziomu i prawidłowości wykorzystania budżetów projektów,

·         Przygotowywanie wymaganych harmonogramów, sprawozdań kwartalnych i udział w kontrolach projektów,

·         Archiwizacja i kompletowanie dokumentacji projektowej, przygotowywanie dokumentacji do komunikacji z IZ.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's