Wydrukuj tę stronę

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB – 25.10.2018 r.

 

Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych z przeprowadzeniem posiedzenia:

 • omówienie protokołu Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej i podjęcie uchwały,
 • informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB oraz omówienie wstępnej propozycji budżetu na rok 2019,
 • informację nt. przygotowań do przeprowadzenia konkursu pn. „Nowoczesny inżynier 2018”,
 • podsumowanie szkolenia z Prawa budowlanego w Żywcu,
 • podsumowanie Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa i omówienie przygotowań do Dnia Inżyniera Budownictwa,
 • informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez okolicznościowych; podjęcie uchwał,
 • propozycję organizacji doradztwa technicznego dla członków ŚlOIIB,
 • omówienie funkcjonowania komunikacji elektronicznej z członkami ŚlOIIB oraz przygotowań do uruchomienia Facebooka,
 • omówienie realizacji wniosków zjazdowych; podjęcie uchwał,
 • przedstawienie relacji z posiedzenia Krajowej Rady PIIB, zawierającej m.in.:
  • informację nt. planowanych uwag do ustaw o architektach i o inżynierach budownictwa oraz do przepisów wprowadzających te ustawy,
  • informację dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na wydawnictwo PIIB „Inżynier Budownictwa”,
  • informację o stanie prac przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1,
 • omówienie wyników konkursu „Fotografujemy budownictwo - 2018”,
 • omówienie wstępnych wyników Ankiety dot. prenumeraty czasopism technicznych.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)