All for Joomla All for Webmasters

Wykaz szkoleń ŚlOIIB

 

Wykaz szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

data i miejsce

temat i prelegent

10.10.2019 r.

godz. 16:00-20:00
ŚlOIIB Katowice
ul. Adama 1B

Wykładowca: Grzegorz Skórka

Temat: Wyroby budowlane – warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, ustawa o wyrobach budowlanych, obowiązki uczestników procesu budowlanego, nadzór rynku – kontrole i badania, dokumenty towarzyszące wyrobom z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.

 14.10.2019 r.

godz. 17:00 – 20:00
Siedziba
Placówki Terenowej
w Gliwicach

44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 36,
II piętro

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec

Temat szkolenia: Czy konstrukcje murowe muszą się rysować?

22.10.2019 r.

godz. 16:00-20:00
PI Rybnik
ul.Jankowicka 23/25
IIIp. Duża sala.

Wykładowca: Małgorzata Szukalska

Temat: Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą - jak nie budować” – na przykładzie praktyki rzeczoznawcy budowlanego. Błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne; metody naprawcze nisko i wysoko nakładcze w wybranych elementach budynków i robót: stropodachy, systemy ociepleń ETICS, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne kondygnacji podziemnych.

28.10.2019 r.

godz. 10:00-14:00
ZIAD
Bielsko-Biała SA,
Al. Armii Krajowej 220,
(sala szkoleniowa)

Prowadzący: Aleksandra Bednorz

Temat szkolenia: Praktyczne aspekty prowadzenia dziennika budowy, dziennik budowy jako dokument urzędowy w świetle Prawa budowlanego, dziennik budowy jako dokument prywatny w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego, dziennik budowy jako dokument kontraktowy, dziennik budowy a projektant, jako autor projektu i/lub jako pełniący nadzór autorski.

4.11.2019 r.

godz. 17:00 – 20:00
Siedziba
Placówki Terenowej
w Gliwicach

44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 36,
II piętro

Prowadzący: dr inż. Marek Węglorz

Temat szkolenia: Nośność i sztywność prefabrykatów strunobetonowych współpracujących z betonem uzupełniającym.

07.11.2019 r.

godz. 9:00-14:00

Starostwo Powiatowe
w
Rybniku,
ul.  3 Maja 31,
44-200 Rybnik

Wykładowca: Tomasz Radziewski,

Temat: Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, procedury i wymogi niezbędne przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania, zakres obowiązkowej kontroli z art. 59a, dobre praktyki i pojęcie nieścisłości w dokumentacji powykonawczej, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego.

18.11.2019 r.

godz. 17:00 – 20:00
Siedziba
Placówki Terenowej
w Gliwicach

44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 36,
II piętro

Wykładowca: Grzegorz Skórka,

Temat: Wyroby budowlane – warunki wprowadzania do obrotu  i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, ustawa o wyrobach budowlanych, obowiązki uczestników procesu budowlanego, nadzór rynku – kontrole i badania, dokumenty towarzyszące wyrobom z oznakowaniem CE  lub  znakiem budowlanym B.

 

19.11.2019 r.

godz. 16:00-20:00
PI Rybnik
ul.Jankowicka 23/25
IIIp. Duża sala

Wykładowca: Grzegorz Skórka,

Temat: Wyroby budowlane – warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, ustawa o wyrobach budowlanych, obowiązki uczestników procesu budowlanego, nadzór rynku – kontrole i badania, dokumenty towarzyszące wyrobom z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.

2.12.2019 r.

godz. 17:00 – 20:00
Siedziba
Placówki Terenowej
w Gliwicach

44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 36,
II piętro

 

Prowadzący: dr inż. Janusz Brol

Temat szkolenia: Nowoczesne złącza i łączniki w konstrukcjach drewnianych.

05.12.2019 r.

godz. 10:00-15:00
Urząd Miejski
Żywiec,

Rynek 2

Wykładowca: Tomasz Radziewski,

Temat: Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, procedury i wymogi niezbędne przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania, zakres obowiązkowej kontroli z art. 59a, dobre praktyki i pojęcie nieścisłości w dokumentacji powykonawczej, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego.

16.12.2019 r.

godz. 17:00 – 20:00
Siedziba
Placówki Terenowej
w Gliwicach

44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 36,
II piętro

Prowadzący: Anetta Ranosz
nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach

Temat: Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” - Wymagania bezpieczeństwa przy organizacji prac na wysokości, w wykopach oraz podczas eksploatacji żurawi wieżowych.

14.01.2020 r.

godz. 16:00-20:00 
PI Rybnik
ul.Jankowicka 23/25
IIIp. Duża sala

Wykładowca: Małgorzata Szukalska,

Temat: Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” - jak nie budować – na przykładzie praktyki rzeczoznawcy budowlanego. Beton - błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne; metody naprawcze nisko i wysoko nakładcze w wybranych elementach, jak np. posadzki, płyty stropowe, skurcz w elementach masywnych. Obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru i potwierdzenie ich realizacji w dzienniku budowy.

 

 

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
04
05
06
08
13
19
20
24
25
26
27
29
31

Media

 

 

 

 

 

Początek strony