All for Joomla All for Webmasters
SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ
ODDZIAŁ ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

 

 

SZKOLENIA

 

1.

Organizator

Oddział Zagłębia Węglowego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach

2.

Miejsce Szkolenia

Dom Technika NOT w Katowicach,

ul. Podgórna 4 – sale na parterze

3.

Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne

•   Kartę zgłoszenia i aktualny plan można pobrać ze strony internetowej www.sep.katowice.pl  

•   Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.

•   Zgłoszenia proszę kierować:
- na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
- lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
- lub fax 32 255 25 03
- lub osobiście złożyć w biurze OZW SEP

•   Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.

•   Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

•   Opłaty ulgowe przewidziane są dla:

-  członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)

-  członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok). 

•   Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały (na płycie lub innym nośniku) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

•   W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.

•   Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

4.

Koszty i warunki uczestnictwa

•   Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB – 25 zł,

•   Opłata ulgowa dla członków OZW SEP – 25 zł,

•   Opłata pełna: 200 zł,

 

II PÓŁROCZE 2019

Lp.

Termin

Temat

 

 

wrzesień 2019

1.

25.09.2019r.

Środa

900-1400

Seminarium szkoleniowe:

„Eksploatacja elektronarzędzi w aspektach przepisów elektrycznych i wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy”

Wykładowca: Stanisław Walczak (Centralne Kolegium Sekcji Instalacji Elektrycznych SEP)

W programie:

-   Podział elektronarzędzi

-   Podstawowe parametry elektronarzędzi

-   Ogólna charakterystyka spotykanych elektronarzędzi

-   Hierarchia polskich aktów prawnych

-   Obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji  elektronarzędzi

-   Zasady użytkowania elektronarzędzi wg normy PN-EN 60745-1:2006

-   Zasady eksploatacji narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym według wycofanej normy PN-88/E-08400/10

-   Badania kontrolne elektronarzędzi

-   Inne pomiary i badania związane z eksploatacja  elektronarzędzi (spawarki i przedłużacze elektryczne)

-   Gospodarka elektronarzędziami, stosowane rozwiązania (m.in. dokumentacja, instrukcje)

 

 

październik 2019

2.

9.10.2019r.

Środa

900-1400

Seminarium szkoleniowe:

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach wysokiego napięcia z przykładem wykonania prac kontrolno -pomiarowych w sieci elektroenergetycznej”

Wykładowca: Rafał Pluta (Rzeczoznawca OZW SEP)

3.

23.10.2019r.

Środa

900-1400

 

Seminarium szkoleniowe:

„Certyfikacja wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej, zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru”

Wykładowca: Julian Wiatr (elektro-info.pl)

W programie:

-  Podstawy teorii pożarów (trójkąt pożarowy, krzywe pożarowe, ocena zagrożeń, przebieg pożaru, rodzaje pożarów).

-  Wymagania stawiane wyrobom budowlanym stosowanym w ochronie przeciwpożarowej.

-  Wymagania w zakresie reakcji na ogień stawiane kablom i przewodem przez Rozporządzenie CPR.

-  Schemat układu zasilania budynku w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.

-  Źródła zasilania budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych oraz podczas pożaru (System Elektroenergetyczny, zespół prądotwórczy, zasilacz UPS, generator fotowoltaiczny, zasilacze UZS).

-  Metodyka projektowania układów zasilania urządzeń przeciwpożarowych.

-  Wymagania stawiane Przeciwpożarowemu Wyłącznikowi Prądu
oraz metodyka jego konstruowania.

-  Metodyka wyłączenia generatora PV w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej.

-  Dobór przewodów elektrycznych w instalacjach przeciwpożarowych oraz ich zabezpieczeń.

-  Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

 

 

listopad 2019

4.

6.11.2019r.

Środa

900-1400

Seminarium szkoleniowe:

„Eksploatacja stacji elektroenergetycznych”

Wykładowca: dr. hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)

W programie:

-  Dokumentacja techniczna  i prawna stacji

-  Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania  stacji elektroenergetycznych w tym rozdzielnic wysokiego napięcia.

-  Wymagane badania i próby

-  Obowiązuje przepisy w tym certyfikaty w przypadku  prefabrykacji rozdzielnic i tablic niskiego napięcia przez instalatorów we własnym zakresie  na bazie  elementów zakupionych w hurtowniach.

5.

20.11.2019r.

Środa

900-1400

Seminarium szkoleniowe:

„Modernizacje instalacji elektrycznych.

Wymagania dla nowych i starych instalacji w obiektach użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym w aspektach obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Wykładowca: Stanisław Walczak (Centralne Kolegium Sekcji Instalacji Elektrycznych SEP)

 

 

grudzień 2019

6.

4.12.2019r.

Środa

900-1400

Seminarium szkoleniowe:

„Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach pod i w pobliżu napięcia w instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia. Wybrane aspekty”

Wykładowca: Bogumił Dudek (Przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP)

W programie:

-  Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych

-  Prace kontrolno-pomiarowe przy instalacjach wysokiego napięcia

-  Przykład wykonania prac kontrolno-pomiarowych w sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

 

 

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Media

 

 

 

 

 

Początek strony