All for Joomla All for Webmasters
Real time web analytics, Heat map tracking
SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ
ODDZIAŁ ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE

 

1.

Organizator

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w Katowicach

2.

Miejsce Szkolenia

Dom Technika NOT w Katowicach,

ul. Podgórna 4

3.

Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne

•   Kartę zgłoszenia i aktualny plan można pobrać ze strony internetowej www.sep.katowice.pl

•   Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.

•   Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36, fax 32 255 25 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•   Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.

•   Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

•   Opłaty ulgowe przewidziane są dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki) oraz dla członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok). 

•   Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały na płycie CD oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

•   W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.

•   Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

4.

Koszty i warunki uczestnictwa

•   Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB – 20 zł,

•   Opłata ulgowa dla członków OZW SEP – 20 zł,

•   Opłata pełna:

- Seminarium - 200 zł,

- Warsztaty – 320zł

 

WYKAZ SZKOLEŃ

Lp.

Termin

Temat

 

 

Luty 2018

1.

21.02.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

"Badania odbiorcze, eksploatacyjne i pomiary instalacji fotowoltaicznych"

- Henryk Klein (OPA-LABOR sp. z o.o., Siemianowice Śląskie)

 

 

Marzec 2018

1.

7.03.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Oświetlenie awaryjne - ​ wytyczne do projektowania oświetlenia awaryjnego w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących przepisów”
– Marcin Turowicz (TM Technologie sp. z o. o.)

2.

21.03.2018r.

Środa

1000-1500

 

Seminarium szkoleniowe:

„Certyfikacja wyrobów elektrycznych:

- Podstawy prawne – nowe wymagania w zakresie certyfikacji

- Norma N SEP-E -007:2017-09 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień”

- praktyczne aspekty certyfikacji przy wykonywaniu nowych i modernizacji starych instalacji elektrycznych”

- przedstawiciel firmy BITNER Sp.z o.o.

   

28.03.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Kompleksowa ochrona odgromowa, uziemienia i ochrona przed przepięciami zgodnie z nową serią norm: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364”

- przedstawiciele firmy RST Sp.z o.o. przy udziale Centrum Ochrony przed Przepięciami i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi w Białymstoku:
- dr inż. Mirosław Zielenkiewicz
- dr inż. Tomasz Maksimowicz
- mgr inż. Marek Sekściński

OGÓLNY PROGRAM SEMINARIUM :

- Wymagania stawiane dla uziemień stosowanych w systemach energetycznych i budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2010 roku oraz aktualną normalizacją

  • "Dlaczego miedziowany system uziomów" - prawidłowe łączenie różnych materiałów w systemach uziemiających w oparciu o nowe normy serii PN-EN 62305, PN-HD 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  • Zgrzewanie egzotermiczne - nowa jakość połączeń nierozłącznych
  • Nowe standardy grup energetycznych oraz PSE dla uziemień
  • Projektowanie instalacji uziemiających
  • Pomiar rezystywności gruntu jako podstawa dobrego projektu i obliczeń oraz zasady planowania konfiguracji uziemień
  • Minimalne wymagania do zawartości kompletnego projektu
  • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - praktyka projektowa stosowania nowych norm serii: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364
  • Analiza ryzyka - kłopot dla projektanta czy rzeczywista potrzeba?
  • Nowe i znane środki ochrony odgromowej: separowanie, ekranowanie, ostrzeganie
  • Ochrona przed przepięciami systemów zasilania i linii niskosygnałowych jako środek ochrony odgromowej: dobór i koordynacja urządzeń, typy i kategorie ograniczników na bazie produktów marki Leutron i RST

Dobór ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych według znowelizowanych norm PN-HD 60364

 

 

Kwiecień 2018

1.

11.04.2018r.

Środa

900-1600

Warsztaty w zakresie wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych do 1 kV:

1.   Podstawy prawne z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych – wykład: Stanisław Walczak (Centralne kolegium Sekcji Instalacji i urządzeń Elektrycznych SEP)

2.   Pomiary ochrony przeciwporażeniowej – ćwiczenia: przedstawiciele OZW SEP oraz firmy SONEL S.A.

2.

25.04.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Znowelizowane wymagania dla budowanych i modernizowanych instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym w aspektach obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

 – Krzysztof Ciesiński (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

 

 

Maj 2018

1.

9.05.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Mikroprocesory w technice EAZ”

- Analiza warunków pracy zabezpieczenia różnicowego linii elektroenergetycznej WN i NN

- Sieci komputerowe na stacji elektroenergetycznej

- Nowoczesne regulatory napięcia transformatorów energetycznych

- Wymagania dla mikroprocesorowych rejestratorów zdarzeń i zakłóceń  w obiektach energetycznych

– Krzysztof Borkiewicz (Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP)

2.

23.05.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Eksploatacja elektronarzędzi w aspektach przepisów elektrycznych
i wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.”

- Stanisław Walczak (Centralne Kolegium Instalacji Elektrycznych SEP)

 

 

 

Czerwiec 2018

1.

6.06.2018r.

Środa

1000-1500

1. „Techniki i technologie LED. Jak wyeliminować zagrożenia”

- Bogdan Skorupka (ES SYSTEM SA)

2. „Praktyczne zastosowania programu DIALUX”

- Mariusz Micek ES  (SYSTEM SA)

 

 

 

 

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

Media

 

 

 

 

 

Początek strony