All for Joomla All for Webmasters

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH
POLSKIEGO ZRZESZENIA
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ODDZIAŁ W KATOWICACH

 

KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizują w cyklu weekendowym

W CZTERECH SESJACH ( PIĄTEK OD 1600- 2000 ,  SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1600)  
 W DNIACH  04-06, 11-13, 18 - 20 ORAZ 25-26 PAŹDZIERNIK  2019r.

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnościach :

INSTALACYJNEJ   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

I INNYCH W TYM: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej , sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Uczestnicy w ramach kosztu kursu 1.800 PLN ( dla członków PZITS, PZITB, SEP koszt 1.600 PLN) otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu.

Dla zainteresowanych osób dodatkowe warsztaty, na początku listopada, w zakresie wiedzy praktycznej z branży sanitarnej ( wod-kan, ciepło, gaz, wentylacja) – dwa spotkania weekendowe w miesiącu listopadzie: od 07-10 oraz od 14 -17 2019 roku, w wymiarze 58 godzin.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od1200 do1600

Zgłoszenia z podaniem adresu email oraz numeru telefonu prosimy kierować na adres
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizuje w cyklu weekendowym

W DWÓCH SESJACH ( CZWARTEK, PIĄTEK OD 1600- 2100 ,  SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1800)  
 W DNIACH  04 - 07  oraz 14-17 LISTOPAD  2019r.

 

WARSZTATY BRANŻOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności INSTALACYJNEJ w wymiarze czasowym 58 godzin:

 

   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Informacje  związane z kosztami warsztatów podane będą w terminie późniejszym.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od1200 do1600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WARSZTATY BRANŻOWE-INSTALACJE I SIECI SANITARNE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

5

źródła ciepła i sieci ciepłownicze

Michał Janota

07.11.2019

16.00-21.00

5

wentylacja - klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

08.11.2019

16.00-21.00

10

sieci wod-kan zewnętrzne

Florian Piechurski

09.11.2019

08.00-18.00

10

wod-kan. wewnętrzne instalacje

Florian Piechurski

10.11.2019

08.00-18.00

5

centralne ogrzewanie

Michał Janota

14.11.2019

16.00-21.00

5

wentylacja i klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

15.11.2019

16.00-21.00

5

centralne ogrzewanie

Michał Janota

16.11.2019

08.00-13.00

5

wentylacja - klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

16.11.2019

13.00-18.00

8

instalacje i sieci gazowe

Florian Piechurski

17.11.2019

08.00-16.00

 


SEMINARIA SZKOLENIOWE

1.

Organizator

PZITS o/Katowice

2.

Miejsce Szkolenia

Podgórna 4, Katowice

3.

Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne

Biuro PZITS, strona www PZITS Katowice

4.

Koszty i warunki uczestnictwa

- dla członków ŚlOIIB – 30,00 zł/ osobę,

- dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,

- dla pozostałych uczestników – 120,00 zł/ osobę.

Dodatkowo w przypadku uczestnictwa, w co najmniej pięciu szkoleniach udzielany jest rabat w wysokości 10%.

W przypadku seminariów wyjazdowych – dodatkowy koszt 20,00 zł/osobę na koszty dojazdu.

Kurs kosztorysowania, AutoCADA oraz kurs przygotowujący do przeprowadzenia kontroli okresowych -rozliczane wg odrębnych zasad – inf. w PZITS

 

WYKAZ SZKOLEŃ

 

Lp.

Termin

Temat

 

 

Wrzesień

1.

17.09.2019
(wtorek)
Godz. 10.00-15.00

Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

2.

18.09.2019
(Środa)
Godz. 10.00-15.00

1. Zarządzanie jakością w robotach kanalizacyjnych w oparciu o normę PN-EN 1610 i wytyczną DWA-A 139 – z perspektywy za mawiającego i wykonawcy.

2. Zastosowanie innowacyjnej technologii czasowego i odwracalnego upłynniania gruntów w robotach ziemnych.

Wykładowca:inż. Jacek Nalaskowski

3.

24-26.09.2019
(wtorek -czwartek)
Godz. 9.00- 16.00

Podstawy pracy w AutoCAD i AutoCAD LT
Po zakończeniu kursu –uzyskanie certyfikatu Autodesk

Wykładowca: Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

4.

30.09.2019
(poniedziałek)
Godz. 10.00- 15.00

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne
Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.
Kurs kierowany do sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w szczególności do instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących.

Wykładowcy: Jan Strzoda, Michał Janota, Michał Samulski

 

 

Październik

1.

01.10.2019
(wtorek)
Godz. 10.00- 15.00

Modelowanie i monitoring sieci kanalizacyjnej

Wykładowca: dr inż. Bożena Gil - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
dr inż. Paweł Grajper- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

2.

07.10.2019
(poniedziałek)
Godz. 10.00- 15.00

Modernizacja pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

3.

10.10.2019
(czwartek)
Godz. 10.00- 15.00

Projektowanie instalacji wewnętrznych z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych.

Wykładowca: Piotr Stefan -

4.

14.10.2019
(poniedziałek)
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55 – 040 Kobierzyce
 8.00 – 17.30

Pompownie, separatory. Urządzenia przeciwzalewowe. Dobór, projektowanie i eksploatacja

Szkolenie + wyjazd techniczny do zakładu produkcyjnego firmy Kessel w Biskupicach Podgórnych.

1. Szkolenie – przegląd oferty produktowej Kessel: przepompownie, wpusty, separatory tłuszczów, ropopochodnych  +  zwiedzanie ekspozycji interaktywnej.
 - przerwa kawowa
Skuteczny sposób na ochronę budynku przed zalaniem
Warsztaty z doboru oraz właściwego zastosowania urządzeń przeciwzalewowych, zwiedzanie ekspozycji interaktywnej
 - przerwa na lunch

1.     Salka zajęć praktycznych – urządzenia przeciwzalewowe oraz przepompownie w praktyce.  

2.     Zwiedzanie zakładu produkcyjnego

Wykładowca: Zbigniew Sochacki,

5.

17.10.2019
(czwartek)
Godz. 10.00- 15.00

Arkusze kalkulacyjne w praktyce projektowej z zakresu ogrzewnictwa z szerokim omówieniem doborów poszczególnych urządzeń

Wykładowca: Michał Janota

6.

21-23.10.2019
(poniedziałek-środa)
Godz. 9.00- 16.00

Kosztorysowanie w programie NORMA – kurs dla początkujących

Wykładowca: Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft

7.

28.10.2019
(poniedziałek)
Godz. 10.00- 15.00

Węzły cieplne i mieszkaniowe stacje wymiennikowe (Logotermy) oraz armatura i urządzenia techniki grzewczej – budowa, projektowanie i eksploatacja

Wykładowcy: Joanna Cieślińska, Zbigniew Wiater

8.

30.10.2019
(środa)
Godz. 10.00- 15.00

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

Wykładowcy: Hanna Bindarowska, Witold Niesiołowski

 

 

Listopad

1.

06.11.2019
(środa)
Godz. 9.00- 15.00

Ogólna charakterystyka kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – instalacje wewnętrzne

Szczegółowe omówienie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz oceną instalacji pod względem wymagań technicznych, komfortu cieplnego i sezonowej sprawności całkowitej. Szkolenie przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli systemu ogrzewania w budynku. Zwracamy uwagę na dokładne omówienie kontroli kotłów w zakresie wyznaczania sprawności wg normy PN-EN 15378. Przedstawione metody i wzory obliczeniowe poszczególnych strat w procesie spalania.

Wykładowca: Michał Janota

2.

12.11.2019
(wtorek)
Godz. 10.00- 15.00

Metody bezwykopowej budowy i renowacji sieci wodociągowych.

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

3.

13.11.2019
(środa)
Godz. 10.00- 15.00

Modelowanie i monitoring sieci  wodociągowej

Wykładowca: dr inż. Grzegorz Ścieranka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
dr inż.Wojciech Koral - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

4.

18-19.11.2019
(poniedziałek-wtorek)
Godz. 9.00- 16.00

Revit – MEP instalacje – kurs podstawowy. Kurs BIM

Interfejs programu, pierwszy projekt
Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
System HVAC, WOD-KAN
Dokumentacja projektowa, detale, wymiarowanie
Współdzielenie pracy

Wykładowca: Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

5.

22.11.2019
(piątek)
NOT Katowice

KONFERENCJA Z OKAZJI 80 LECIA KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITS

Ewolucja materiałowa i technologiczna w branży sanitarnej.

6.

26.11.2019
(wtorek)
Godz. 10.00- 15.00

Prawo wodne – zmiany procedur przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne.
Ocena oddziaływania na środowisko - co musi zawierać dokumentacja projektowa.

Wykładowca: Joanna Karda - WERONA Sp. z o.o. Pracownia Ochrony Środowiska

7.

28.11.2019
(czwartek)
Godz. 11.00- 16.00

WARSZTATY
Szkolenia praktyczne z wykorzystaniem programu do doboru separatorów tłuszczu oraz przepompowni ścieków – Smart Select

Wykładowca: Zbigniew Sochacki,

 

 

Grudzień

1.

02-03.12.2019
(poniedziałek-wtorek)
Godz. 9.00- 16.00

NORMA – Warsztaty –kurs dla średniozaawansowanych.
Metodologia oraz standardy kosztorysowania, przedmiarowanie, wyceny, sprawdzenie, drukowanie.

Zakres dla branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

Wykładowca: Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft

2.

04.12.2019
(środa)
Godz. 9.00- 16.00

Rozwiązanie konstrukcyjne instalacji sanitarnych
Sposoby rozwiązania mocowania instalacji wodociągowych, c.w.u, c.o kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  gazowych      

Punkty stałe, podpory przesuwne
Zasady rozwiązania kompensacji w instalacjach sanitarnych. 

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Grzegorz Skulski

3.

05.12.2019
(czwartek)
Godz. 10.00- 15.00

Prawo budowlane – zmiany wprowadzone w 2019 roku.
Obowiązujące procedury związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.

Pozwolenia na budowę, zgłoszenia, wymagana dokumentacja.

Wykładowca: Arch. Adam Wolny, Urząd Wojewódzki

4.

09.12.2019
(poniedziałek)
Godz. 10.00- 15.00

Metody bezwykopowej budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych 
Metody bezwykopowe stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych

Ocena stanu technicznego sieci kanalizacyjnych
Metody naprawy miejscowych sieci kanalizacyjnych
Metody renowacji omówienie i porównanie stosowanych aplikacji 
 Metody rehabilitacji możliwości zastosowania różnych metod
Materiały stosowane do bezwykopowej budowy  renowacji sieci kanalizacyjnych

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

5.

10-11.12.2019
(wtorek-środa)
Godz. 9.00- 16.00

Revit – MEP instalacje – kurs zaawansowany. Kurs BIM
Organizacja pracy w pracowni instalacyjnej

Praca nad przykładowym projektem
Tworzenie i użycie parametrycznych bibliotek
Modele energetyczne
Wykorzystanie danych z pomiarów inwentaryzacyjnych
Programowanie wizualne -DYNAMO

Wykładowca: Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

 

Informacje uzupełniające: Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pzits.com.pl

 

KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizują w cyklu weekendowym

W CZTERECH SESJACH ( PIĄTEK OD 1600- 2000 ,  SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1600)  
 W DNIACH  04-06, 11-13, 18 - 20 ORAZ 25-26 PAŹDZIERNIK  2019r.

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnościach :

INSTALACYJNEJ   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

I INNYCH W TYM: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej , sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Uczestnicy w ramach kosztu kursu 1.800 PLN ( dla członków PZITS, PZITB, SEP koszt 1.600 PLN) otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu.

Dla zainteresowanych osób dodatkowe warsztaty, na początku listopada, w zakresie wiedzy praktycznej z branży sanitarnej ( wod-kan, ciepło, gaz, wentylacja) – dwa spotkania weekendowe w miesiącu listopadzie: od 07-10 oraz od 14 -17 2019 roku, w wymiarze 58 godzin.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od1200 do1600

Zgłoszenia z podaniem adresu email oraz numeru telefonu prosimy kierować na adres
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


 

KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizuje w cyklu weekendowym

W DWÓCH SESJACH ( CZWARTEK, PIĄTEK OD 1600- 2100 ,  SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1800)  
 W DNIACH  04 - 07  oraz 14-17 LISTOPAD  2019r.

 

WARSZTATY BRANŻOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności INSTALACYJNEJ w wymiarze czasowym 58 godzin:

 

   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Informacje  związane z kosztami warsztatów podane będą w terminie późniejszym.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od1200 do1600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WARSZTATY BRANŻOWE-INSTALACJE I SIECI SANITARNE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

5

źródła ciepła i sieci ciepłownicze

Michał Janota

07.11.2019

16.00-21.00

5

wentylacja - klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

08.11.2019

16.00-21.00

10

sieci wod-kan zewnętrzne

Florian Piechurski

09.11.2019

08.00-18.00

10

wod-kan. wewnętrzne instalacje

Florian Piechurski

10.11.2019

08.00-18.00

5

centralne ogrzewanie

Michał Janota

14.11.2019

16.00-21.00

5

wentylacja i klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

15.11.2019

16.00-21.00

5

centralne ogrzewanie

Michał Janota

16.11.2019

08.00-13.00

5

wentylacja - klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

16.11.2019

13.00-18.00

8

instalacje i sieci gazowe

Florian Piechurski

17.11.2019

08.00-16.00

 

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Media

 

 

 

 

 

Początek strony