All for Joomla All for Webmasters
Real time web analytics, Heat map tracking

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH
POLSKIEGO ZRZESZENIA
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ODDZIAŁ W KATOWICACH

 OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizuje

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnościach :

 INSTALACYJNEJ   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
I INNYCH W TYM: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej , sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Uczestnicy w ramach kosztu kursu 1.800 PLN ( dla członków PZITS, PZITB, SEP koszt 1.600 PLN) otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu.

Dla zainteresowanych osób, na początku kwietnia,  dodatkowe warsztaty w zakresie wiedzy praktycznej ( 42 godziny) z branży sanitarnej ( wod-kan, ciepło, gaz, wentylacja) – informacja szczegółowa w miesiącu lutym 2017 roku

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od1200 do1600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizuje 
WARSZTATY BRANŻOWE WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności :

 INSTALACYJNEJ   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
w wymiarze 42 godzin zajęć warsztatowych.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od1200 do1600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

SEMINARIA SZKOLENIOWE

1.

Organizator

PZITS o/Katowice

2.

Miejsce Szkolenia

Podgórna 4, Katowice

3.

Informacje, zapisy
na szkolenie seminaryjne

Biuro PZITS, www.pzits.com.pl

4.

Koszty i warunki
uczestnictwa

·    dla członków ŚlOIIB – 30,00 zł/ osobę,

·    dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,

·    dla pozostałych uczestników – 120,00 zł/ osobę.

Dodatkowo w przypadku uczestnictwa, w co najmniej pięciu szkoleniach udzielany jest rabat w wysokości 10%.

 

 

WYKAZ SZKOLEŃ

Lp.

Termin

Temat

 

 

Marzec

1.

09.03.2017

(czwartek)

Godz. 10.00 – 16.00

Porównanie systemów pompowych do ścieków. Zalety i wady poszczególnych systemów.

- system pomp zatopionych

- system pompowni z suchym montażem pomp

- systemy podciśnieniowe

- tłocznie

 

Wykładowca:

-dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

-Marek Borkowski -

Ćwiczenia warsztatowe doboru urządzeń-uczestnicy proszeni o przyniesienie laptopów.

2.

23.03.2017

(czwartek)

Godz. 10.00 – 15.00

Prawo Budowlane –omówienie zmian wprowadzonych w 2016 roku. Nowelizacja obowiązująca od 01.01.2017 roku

 

Wykładowca: Adam Wolny - Kierownik Oddziału ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

3.

28.03.2017

(wtorek)

Godz. 10.00 – 15.00

Bezwykopowe metody budowy sieci i przyłączy wodociągowych.

 

1.     Metody bezwykopowe dla systemów ciśnieniowych

2.     Zasady wyboru technologii bezwykopowej do budowy sieci wodociągowych

3.     Ocena kosztów bezwykopowch metod budowy sieci wodociągowych

4.     Zasady wyboru technologii bezwykopowej budowy przyłaczy wodociągowych

5.     Materiały stosowane przy bezwykopowych metodach budowy sieci i przyłączy wodociągowych

6.     Problemy przy bezwykopowych metodach budowy sieci i przyłączy wodociągowych

 

Wykładowca:

-dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 

4.

30.03.2017

(czwartek)

Godz. 9.00 – 17.00

Rozliczenie energii w budynkach wielorodzinnych. Cz.I

 

1.     Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje grzewcze w budynkach wielorodzinnych.

2.     Rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania w istniejących budynkach wielorodzinnych przed i po termomodernizacji oraz w budynkach nowoprojektowanych.

3.     Bilans cieplny pomieszczenia ogrzewanego oraz zasady określania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń ogrzewanych. Wpływ termomodernizacji budynku na obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń.

4.     Regulacja dostawy ciepła do budynku oraz pomieszczeń ogrzewanych.

5.     Podstawy prawne rozliczeń kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym.

6.     Metody określania kosztu ogrzewania budynku wielorodzinnego, zależnie od źródła ciepła oraz indywidualnych kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych, zależnie od rozwiązania instalacji c.o.

 

 

Wykładowca: dr inż. Aleksandra Specjał, dr inż. Halina Ciuman – Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechnika Śląska

 

 

Kwiecień

1.

06.04.2017

(czwartek)

 Godz. 09.00- 17.00

Rozliczenie energii w budynkach wielorodzinnych. Cz.II

 

7.     Charakterystyka energetyczna budynku lub jego części.

8.     Rzeczywiste warunki pracy instalacji c.o. w sezonie grzewczym.

9.     Metody dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń po temomodernizacji budynku.

10.  Wymagania organizacyjne, techniczne i ekonomiczne związane z wprowadzaniem i eksploatacją systemów rozliczeń kosztów ogrzewania w budynku wielolorodzinnym

 

Wykładowca: dr inż. Aleksandra Specjał, dr inż. Halina Ciuman – Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechnika Śląska

2.

19.04.2017

(środa)

 Godz. 09.00- 17.00

Kotły na paliwo stałe, gazowe i płynne. Charakterystyka techniczna kotłów, budowa, sprawności i ich kontrole (inspekcje) oraz dobór według aktualnych przepisów.

 

1.     Kotły na paliwo stałe

2.     Kotły na paliwo gazowe

3.     Kotły na paliwo olejowe

4.     Inspekcje kotłów w ramach kontroli systemów ogrzewania

5.     Oznakowanie ekologiczne urządzeń

6.     Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju dla kotłów na paliwo stałe w 2017

 

Wykładowca: Michał Janota

3.

26.04.2017

(środa)

Godz. 09.00 – 16.00

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Część - I

 

 

 

Wykładowca: Artur Starobrat

4.

27.04.2017

(czwartek)

Godz. 09.00 – 16.00

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Część - II

 

Wykładowca: Artur Starobrat

 

 

Maj

1.

11.05.2017

(czwartek)

 Godz. 09.00- 17.00

Urządzenia i armatura w źródłach ciepła. Charakterystyka techniczna, budowa, projektowanie i dobór według aktualnych przepisów. Część I

 

1.       Dobór średnic rurociągów

2.     Dobór zaworów odcinająco-zabezpieczających

3.       Dobór zaworów elektromagnetycznych, równoważących i specjalnych

4.       Dobór zaworów regulacyjnych i ich charakterystyka

5.       Pompy

6.       Charakterystyka i dobór zaworów bezpieczeństwa

7.       Urządzenia dla uzupełniania zładu wody instalacyjnej

 

 

Wykładowca: Michał Janota

2.

18.05.2017

(czwartek)

 Godz. 09.00- 17.00

Urządzenia i armatura w źródłach ciepła. Charakterystyka techniczna, budowa, projektowanie i dobór według aktualnych przepisów. Część II

 

8.       Dobór naczyń wzbiorczych i rur zabezpieczających systemu otwartego

9.       Dobór naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego

10.   Dobór urządzeń wynikających ze sposobu przygotowania c.w.u

11.   Sprzęgła hydrauliczne

12.   Termometry

13.   Ciśnieniomierze

14.   Wodomierze

15.   Ciepłomierze

16.   Dobór izolacji

17.   Ogólne wymania instalacji odbiorczej współpracującej ze źródłem ciepła

18.   Wymagania dotyczące jakości czynnika grzewczego

19.   Wymagania przeciwpożarowe

20.   Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami

 

Wykładowca: Michał Janota

3.

23.05.2017

(wtorek)

 Godz. 10.00- 15.00

Monitoring pracy sieci wodociągowej zasady i efekty

 

1.       Uwarunkowania stosowania monitoringu pracy sieci wodociągowej 

2.       Warunki wdrożenia monitoringu w sieciach wodociągowych

3.       Urządzenia stosowane do monitorowania pracy sieci wodociągowych

4.       Metody wykrywania awarii przy wykorzystaniu monitoringu i metod akustycznych

5.       Efekty wdrożenia monitoringu pracy sieci wodociągowej

 

Wykładowca:

-dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 

4.

 

24.05.2017

(środa)

 Godz. 10.00- 16.00

Bezwykopowe metody budowy sieci kanalizacyjnych i przykanalików

 

1.     Metody bezwykopowe dla systemów kanalizacyjnych

2.     Zasady wyboru technologii bezwykopowej do budowy sieci kanalizacyjnych

3.     Ocena kosztów bezwykopowch metod budowy sieci kanalizacyjnych

4.     Zasady wyboru technologii bezwykopowej budowy przykanalików

5.     Materiały stosowane przy bezwykopowych metodach budowy sieci kanalizacyjnych

6.     Problemy przy bezwykopowych metodach budowy sieci kanalizacyjnych i przykanalików

 

Wykładowca:

-dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 

5.

31.05.2017

(środa)

 Godz. 10.00- 16.00

Projektowanie i eksploatacja ciśnieniowych systemów kanalizacji  

 

1.       Warunki stosowania ciśnieniowych systemów kanalizacji     

2.       Zasady projektowanie przewodów ciśnieniowych w kanalizacji

3.       Zasady doboru rozwiązań pompowni ciśnieniowych systemów kanalizacji           

4.       Zasady rozwiązania monitoringu pracy ciśnieniowych systemów kanalizacji

5.       Problemy w eksploatacji  ciśnieniowych systemów kanalizacji           

 

Wykładowca:

 

-dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 

 

 

Czerwiec

1.

13.06.2017

(wtorek)

 Godz. 10.00- 16.00

Projektowanie i eksploatacja instalacji wod kan 

1.       Nowe normy dotyczące projektowania instalacji wodociągowych EN-PN -806

2.       Nowe normy dotyczące projektowania instalacji kanalizacyjnych PN-EN 12056

3.       Materiały i zasady projektowania instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej

4.       Materiały i zasady projektowania instalacji kanalizacji

5.       Podciśnieniowe systemy odprowadzenia wód deszczowych

 

Wykładowca:

 

-dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 


Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pzits.com.pl

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Lipiec 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Media

 

 

 

 

 

Początek strony