All for Joomla All for Webmasters
Real time web analytics, Heat map tracking

PZITB Oddział Katowice

SEMINARIA ORGANIZOWANE
PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
Z/O PZITB

K O M U N I K A T

OŚRODEK SZKOLENIA I  RZECZOZNAWSTWA

informuje, że  organizuje  

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO  EGZAMINU 
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w sesji zimowej 2018

KURS WEEKENDOWY I  -     od 14.09. do 07.10,2018r

KURS WEEKENDOWY II –    od 12.10. do 04.11. 2018r

(4 weekendy: piątek 15.30-20.00; soboty i niedziele od 9.00 do 18.00)

KURS STACJONARNY – od 15 do 26 października 2018r – godz. 8.00 do 17.00

 

w specjalnościach :

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
  • kolejowej
  • hydrotechnicznej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych.

MIEJSCE SZKOLENIA: Katowice ul. Podgórna 4 (budynek NOT)

 

Uczestnicy w ramach kursu (koszt 1.800 zł)  otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych(forma elektroniczna).
Materiały podstawowe w formie elektronicznej,
prosimy o przychodzenie na zajęcia z laptopem.

Analiza kursów na uprawnienia budowlane, organizowanych przez Oddział PZITB  z okresu 20 lat,
przeprowadzona wśród uczestników, którzy przystąpili do egzaminu,
wykazała zdawalność na poziomie 90 – 100 % dla poszczególnych grup.

Z uwagi na trudności, na jakie napotkali zdający w trakcie egzaminu ustnego,
uruchomiliśmy w ramach przedmiotowego kursu
część odnoszącą się do podstawowych zagadnień
z zakresu wiedzy praktycznej,
wymaganej przez Komisję Egzaminacyjną.

Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa
/-/ Jan Oszczepalski

 

 Więcej informacji: SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 


 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11.

ZAPRASZA
na seminaria szkoleniowe

Szkoleniu patronuje Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

1. Miejsce Szkolenia - Budynek NOT
godz: 900 Katowice, ul. Podgórna 4

2. Koszt uczestnictwa:

- dla członków ŚlOIIB - udział bezpłatny, (30 zł - materiał )
- dla pozostałych uczestników – 130 zł (100 zł - uczestnictwo + 30 zł - materiał)

3. Informacje, zapisy na seminarium szkoleniowe:
- Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB – ul. Podgórna 4, Katowice
tel/fax: (32) 255-46-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z uwagi na ograniczoną pojemność sali – ilość miejsc ograniczona
- prosimy o zwrotne przesłanie udziału na karcie zgłoszenia.
Każdorazowo słuchacze otrzymują stosowne zaświadczenie uczestnictwa

DATA

TEMAT

 

WRZESIEŃ 2018r.

12.09.2018r.

ŚRODA

Przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego – od decyzji o warunkach zabudowy do rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

19.09.2018r.

ŚRODA

Ochrona środowiska i przyrody – opłaty za korzystanie ze środowiska, odpady i składowiska odpadów, usuwanie drzew i krzewów, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

Wykładowca: mgr Joanna Karda

26.09.2018r.

ŚRODA

Kontrola okresowa – książka obiektu budowlanego. Bezpieczne zarządzanie, użytkowanie i utrzymanie obiektów budowlanych.

Wykładowca: mgr inż. Tomasz Radziewski

28.09.2018

PIĄTEK

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wprowadzonych i oczekiwanych zmian, w tym elektronizacji postępowania

Wykładowca : mgr Grzegorz Soluch

 

PAŹDZIERNIK 2018r.

03.10.2018r.

ŚRODA

Wzmacnianie konstrukcji w technologii kompozytowej FRP (Fibre Reinforcement Polymers) – na bazie technologii oferowanej przez firmę S&P Reinforcement

Wykładowca:  Tomasz Bartosik i Łukasz Szumała

10.10.2018r.

ŚRODA

Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę.
Rola i zadania projektanta, inwestora, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie.

Wykładowca: mgr inż. Jan Spychała

17.10.2018r.

ŚRODA

BHP w budownictwie.
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wynikające z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych obowiązujących inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykładowca: inż. Aneta Ranosz – Nadinspektor Pracy

24.10.2018r.

ŚRODA

Wpływ zmian klimatycznych na budownictwo i przykłady rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu

Wykładowca: mgr inż. arch. Agnieszka Czachowska

31.10.2018r.

ŚRODA

Sztuka zawierania umów o roboty budowlane (budowa, przebudowa, remonty modernizacja, montaże i rozbiórki) w świetle zmian przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy w świetle wyroków sądowych i praktyki.

Wykładowca:  dr inż. Jerzy Dylewski

 

LISTOPAD 2018r.

07.11.2018r.

ŚRODA

Prawo Budowlane – zmienione procedury obowiązujące uczestników procesu budowlanego po zmianach przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Oddziaływanie Wojewody i Starosty na proces budowlany.

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Wolny

14.11.2018r.

ŚRODA

Zakończenie budowy i przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania.

Wykładowca:  mgr inż. Jan Spychała

21.11.2018r.

ŚRODA

Techniczna ochrona p.poż. obiektów budowlanych. Przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów budowlanych w trakcie ich przygotowania, projektowania, budowy, przekazywania do użytkowania i utrzymania.
Ochrona bierna budynków.

Wykładowca: Janusz Piekoszewski

28.11.2018r.

ŚRODA

Zasady wzmocnień i napraw konstrukcji murowych – likwidacja zarysowań oraz wymiana elementów konstrukcyjnych, kotwienie (ankrowanie), przepony, wprowadzanie dodatkowych dylatacji.

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec

 

GRUDZIEŃ 2018r.

05.12.2018r.

ŚRODA

Inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w procesie budowy, przebudowy, remontów, modernizacji, montażu i rozbiórek w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego. Dodatkowe obowiązki związane z termomodernizacją, usuwaniem azbestu, stosowaniem wyrobów budowlanych. Zasady zatrudniania i wynagradzania. Rodzaje odpowiedzialności.

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

12.12.2018r.

ŚRODA

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektowanymi zmianami w zakresie uproszczenia procesu inwestycyjnego.

Wykładowca: mgr inż. Jan Spychała

19.12.2018r.

ŚRODA

Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych w praktyce inżynierskiej – wykonanie badań dla oceny robót budowlanych na budowie, jakości wykonania i oceny stanu technicznego obiektu budowlanego, opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii technicznych. Przegląd metod stosowanych w praktyce. Charakterystyka i prezentacja przyrządów.

Wykładowca:  dr inż. Tomasz Łakomy

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
09
10
11
16
17
18
19
25
26
27

Media

 

 

 

 

 

Początek strony