All for Joomla All for Webmasters
Real time web analytics, Heat map tracking
SEMINARIA ORGANIZOWANE
PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
Z/O PZITB

  K O M U N I K A T

OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
informuje, że

organizuje szkolenia

PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnościach :

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
  • kolejowej
  • hydrotechnicznej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych

Analiza kursów na uprawnienia budowlane, organizowanych przez Oddział PZITB  z okresu 20 lat, przeprowadzona wśród uczestników, którzy przystąpili do egzaminu, wykazała zdawalność na poziomie 90 – 100 % dla poszczególnych grup.

Z uwagi na trudności, na jakie napotkali zdający w trakcie egzaminu ustnego, uruchomiliśmy w ramach przedmiotowego kursu część odnoszącą się do podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy praktycznej, wymaganej przez Komisję Egzaminacyjną

Więcej informacji: Szkolenie przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane

 

Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa
/-/ Jan Oszczepalski


KOMUNIKAT  SPECJALNY

Wychodząc naprzeciw życzeniom znacznej części Szanownych Państwa
zainteresowanych właściwym przygotowaniem do egzaminu na uprawnienia budowlane,
Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Katowickiego Oddziału PZITB  informuje, że
organizuje

WEEKENDOWE  SZKOLENIE  PRZYGOTOWAWCZE
DO  EGZAMINU  NA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

  w specjalnościach :

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
  • kolejowej
  • hydrotechnicznej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Analiza kursów na uprawnienia budowlane, organizowanych przez Oddział PZITB  z okresu 20 lat, przeprowadzona wśród uczestników, którzy przystąpili do egzaminu, wykazała zdawalność na poziomie 90 – 100 % dla poszczególnych grup.

Z uwagi na trudności, na jakie napotkali zdający w trakcie egzaminu ustnego, uruchomiliśmy w ramach przedmiotowego kursu część odnoszącą się do podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy praktycznej, wymaganej przez Komisję Egzaminacyjną.

                                                                                                Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa
                                                                                                            Katowickiego Oddziału PZITB
                                                                                                                    /-/ Jan Oszczepalski

 Więcej informacji: WEEKENDOWE SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 


POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11.            

ZAPRASZA

na

seminaria szkoleniowe

Szkoleniu patronuje Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

1. Miejsce Szkolenia - Budynek NOT
godz: 900 Katowice, ul. Podgórna 4

 

2. Koszt uczestnictwa:

- dla członków ŚlOIIB - udział bezpłatny,  (30 zł - materiał )

- dla pozostałych uczestników  – 130 zł  (100 zł - uczestnictwo  + 30 zł -  materiał)

 

3. Informacje, zapisy na seminarium szkoleniowe:
- Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB – ul. Podgórna 4, Katowice
tel/fax: (32) 255-46-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z uwagi na ograniczoną pojemność sali – ilość miejsc ograniczona
- prosimy o zwrotne przesłanie udziału na karcie zgłoszenia.
Każdorazowo słuchacze  otrzymują stosowne zaświadczenie uczestnictwa

DATA

TEMAT

 

WRZESIEŃ 2017r.

08.09.2017r.
PIĄTEK

Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę.
Rola i zadania projektanta, inwestora, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie.

Wykładowca: mgr inż. Jan Spychała

13.09.2017r.
ŚRODA

BIM w praktyce projektanta konstrukcji.

Wykładowca: mgr inż. Mikołaj Kowalski

Prezentacja programów.

20.09.2017r.
ŚRODA

Wyzwania i praktyczne aspekty budownictwa zrównoważonego, energooszczędnego i pasywnego.

Wykładowca: mgr inż. arch. Agnieszka Czachowska

27.09.2017r.
ŚRODA

Inspektor nadzoru budowlanego w procesie budowy, przebudowy, remontów, modernizacji, montażu i rozbiórek w świetle aktualnych przepisów Prawa Budowlanego. Dodatkowe obowiązki związane z termomodernizacją, usuwaniem azbestu, pracami przy obiektach zabytkowych. Zasady zatrudniania i wynagradzania z umowy o pracę.

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

 

PAŹDZIERNIK 2017r.

04.10.2017r.
ŚRODA

Sztuka zawierania umów o roboty budowlane (budowa, przebudowa, remonty modernizacja, montaże i rozbiórki) w świetle zmian przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy w świetle wyroków sądowych i praktyki.

Wykładowca:  dr inż. Jerzy Dylewski

10.10.2017r.
WTOREK

Przygotowanie przetargów – przepisy.Bezpieczne zarządzanie, użytkowanie i utrzymanie obiektów budowlanych. Kontrola okresowa – książka obiektów.

Wykładowca: mgr inż. Małgorzata Mazur

11.10.2017r.
ŚRODA

Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych w praktyce inżynierskiej – wykonanie badań dla oceny robót budowlanych na budowie, jakości wykonania i oceny stanu technicznego obiektu budowlanego, opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii technicznych. Przegląd metod stosowanych w praktyce. Charakterystyka i prezentacja przyrządów.

Wykładowca:  dr inż. Tomasz Łakomy

12.10.2017r.
CZWARTEK

BASF Polska – Nowoczesne rozwiązania w systemach renowacji zawilgoconych budowli

Wykładowca: mgr inż. Bartłomiej Monczyński

18.10.2017r.
ŚRODA

Badanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i innych.
Ocena stanu technicznego konstrukcji – wskazówki praktyczne.

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec

25.10.2017r.
ŚRODA

Grzyby pleśniowe w środowisku mieszkalnym człowieka – zagrożenia i konsekwencje dla zdrowia.

Wykładowca: dr inż. J.A Rubin

 

LISTOPAD 2017r.

8.11.2017r.
ŚRODA

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w praktyce budowalnej w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych wg stanu prawnego na 1.01.2017r.

Wykładowca: mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

Prezentacja - Biogazownia rolnicza Kostkowice, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki – Grodziec Śląski

Wykładowca: inż. Andrzej Nowak

9.11.2017r.
CZWARTEK
godz. 10
⁰⁰

HUFGARD Polska – Zaprawy techniczne – masy zalewowe, iniekcyjne, systemy napraw i kosmetyki betonu typu PCC, zaprawy torkretowe, beton natryskowy – dla budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego, do budowy dróg, mostów i torowisk oraz kanałów i konstrukcji podziemnych.

Wykładowca: mgr inż. Krzysztof Wende

15.11.2017r.
ŚRODA

Aktualne przepisy i uwarunkowania wprowadzania do obrotu i bezpiecznego stosowania wyrobów budowlanych w budownictwie. Przepisy dot. kontroli wyrobów budowlanych i ich certyfikacji. Informacja o nowych systemach dociepleń budynków – wskazówki praktyczne.

Wykładowca: dr inż. Kazimierz Konieczny

22.11.2017r.
ŚRODA

Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w procesie budowy, przebudowy, remontów, modernizacji, montażu i rozbiórek w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego. Dodatkowe obowiązki związane z termomodernizacją, usuwaniem azbestu, stosowaniem wyrobów budowlanych. Zasady zatrudniania i wynagradzania. Rodzaje odpowiedzialności.

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

29.11.2017r.
ŚRODA

Zmiany w Prawie budowlanym. Zmienione procedury Prawa budowlanego obowiązujące uczestników procesu budowlanego po zmianach – od 1.06.2017r. – przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego. Oddziaływanie Starosty/Wojewody na proces budowlany.

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Wolny

 

GRUDZIEŃ 2017r.

06.12.2017r.
ŚRODA

Posadzki przemysłowe w budownictwie ogólnym. Diagnostyka. Przykłady uszkodzeń i napraw. Środki zabezpieczające.

Wykładowca: prof. dr inż. Łukasz Drobiec

13.12.2017r.
ŚRODA

BHP w budownictwie.
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wynikające z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych obowiązujących inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykładowca: inż. Aneta Ranosz – Nadinspektor Pracy

20.12.2017r.
ŚRODA

W oczekiwaniu na Kodeks Urbanistyczno-Budowlany. Przegląd projektów.
Stan aktualny i proponowane rozwiązania wpływające na proces budowy obiektów.

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Listopad 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
10
11
12
13
14
17
18
19
21
24
25
26
27

Media

 

 

 

 

 

Początek strony