All for Joomla All for Webmasters

Szkolenia online stowarzyszeń N.T.

 

 

 

PZITB

Lp.

Data

Temat/wykładowca

Organizator / dostęp do szkolenia

1

2020-12-10

Dobór kominów, zalecenia i błędy wykonawcze. Propozycje technologiczne.
mgr inż. Roman NOWAK

PZITB Bielsko-Biała

2

2020-10-14

Diagnostyka i renowacja zawilgoconych i zasolonych obiektów – zasady diagnozowania i wykonywania remontów, detale i szczegóły konstrukcyjne.
Wykładowca: mgr inż. Maciej Rokiel

PZITB Katowice

3

2020-10-15

Hydroizolacja. Nowe technologie, popełniane błędy i naprawy.
mgr inż. Marek MULARCZYK

PZITB Bielsko-Biała

4

2020-10-22

Szkło w budownictwie.
mgr inż. Grzegorz FELIKS

PZITB Bielsko-Biała

5

2020-10-27

Rola cementu i dodatków do betonu
dr inż. Maciej GRUSZCZYŃSKI

PZITB Bielsko-Biała

6

2020-10-28

Obliczanie ryzyka wystąpienia kondensacji powierzchniowej dla prostych detali budowlanych przy użyciu programu komputerowego Therm (+kurs obsługi programu komputerowego Therm) Część I
Wykładowca: dr inż. Tomasz Steidl

PZITB Katowice

7

2020-11-03

Powierzchnia użytkowa i inne powierzchnie wydzielone  w budynku.
dr inż. Andrzej POGORZELSKI

PZITB Bielsko-Biała

8

2020-11-04

Zaawansowane modelowanie detali, obliczanie liniowych mostków cieplnych (na bazie programu komputerowego Therm)
Część II
Wykładowca: dr inż. Tomasz Steidl

PZITB Katowice

9

2020-11-12

Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe - problematyka projektowa i wykonawcza
dr inż. Tomasz JEŻ 

PZITB Bielsko-Biała

10

2020-11-20

Powłoki ogniochronne. Zabezpieczenie ogniochronne stali i drewna.
mgr inż. Janusz POTRZEBOWSKI

PZITB Bielsko-Biała

11

2020-11-27

Rusztowania – montaż , eksploatacja, zagrożenia, błędy w wykonawstwie.
mgr inż. Marcin IDZIK

PZITB Bielsko-Biała

12

2020-12-03

Naprawa i ochrona betonu-miejsca newralgiczne. Technologia prac z materiałami na bazie żywic syntetycznych.
mgr inż. Wojciech KRÓL

PZITB Bielsko-Biała

13

2020-12-04

Nowelizacja wymagań warunków technicznych 2021 w zakresie ochrony cieplnej. Wykonanie, utrzymanie i naprawy systemów dociepleń ETICS.
Wykładowca: dr inż. Paweł Krause

PZITB Katowice

14

2020-12-16

Pociąg, tramwaj, metro – jak wpływa na sąsiadujące budynki i ludzi w nich przebywających.
Wykładowca:  dr inż. Natalia Pietrzak

PZITB Katowice

PZITS

1

2020-10-06

Awaria na oczyszczalni Czajka – przyczyny i skutki. Zarządzanie kryzysem, działania naprawcze. Działania podjęte w 2019 roku, opis działań bieżących. Niezbędne działania zabezpieczające.
Wykładowca: Joanna Szafron, Paweł Pilch

PZITS Katowice

2

2020-10-08

Wymagana infrastruktura i zasady projektowania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP-y).     CZ.II
Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

PZITS Katowice

3

2020-10-14

Kształtki polietylenowe i aspekty ich wykorzystania w budowie i eksploatacji rurociągów.
Wpływ zabudowanych kształtek na warunki pracy rurociągu
Zmiany warunków hydraulicznych rurociągu, wynikające z zabudowy kształtek.
PE100 i PE100 RC – różnice w predyspozycjach materiałów do zastosowań bezwykopowych
Wykładowca: J. Zadrosz, H.Kurek oraz Pierpaolo Frassine członek Europejskich Komisji Standaryzacyjnych

PZITS Katowice

4

2020-10-20

Nowoczesne rozwiązania transportu i tłoczenia ścieków – Tłocznie
Wykładowca: Natalia Kaszubowska

PZITS Katowice

5

2020-10-21

Antydyfuzja.
Wykładowca: Janusz Zadrosz.

PZITS Katowice

6

2020-10-26

Poprawa jakości wody do spożycia w budynkach
Wodomierze- metodyka rozliczeń dla spółdzielni i sieci indywidualnych
Zawory antyskażeniowe
Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

PZITS Katowice

7

2020-10-27

Nowoczesne podejście do projektowania i modernizacji kotłowni.
Kotły gazowe o mocach 150-900kW :
Bezpieczeństwo źródła, oszczędność miejsca i niższe koszty inwestycyjne dla inwestora.
Uzdatnianie wody kotłowej
Wykładowca: Paweł Ogorzałek.

PZITS Katowice

8

2020-11-03

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w systemach ogrzewczych budynków jednorodzinnych.
-  układy z pompami ciepła,
-  ogrzewania płaszczyznowe,
-  wykorzystanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
-  przykład analizy ekonomicznej doboru źródła ciepła dla budynku.
Wykładowca: Aleksandra Specjał, Piotr Lubina - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,  Grzegorz Żbik

PZITS Katowice

9

2020-11-09

Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarzadzania ryzykiem. Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę.
Wykładowca: Izabela Zimoch - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

PZITS Katowice

10

2020-11-16

Kanalizacja ciśnienieniowa
Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

PZITS Katowice

11

2020-11-23

Kogeneracja
Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

PZITS Katowice

12

2020-11-25

"Ekologiczna koncepcja odwodnieniowa dla terenów zurbanizowanych. Retencja wody na indywidualnych działkach.
Wykładowca: Joanna Szafron

PZITS Katowice

13

2020-12-03

Zagadnienia prawidłowego doboru i montażu izolacji na sieciach grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wykładowca: Łukasz Brzozowski

PZITS Katowice

SEP

1

2020-09-17

Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych przemysłowych i zawodowych - wymagania, instrukcje, BHP, przykłady
Bogusław Dudek

SEP Bielsko-Biała

2

2020-10-15

Zagrożenie porażeniem łukiem elektrycznym w instalacjach nn i SN.
Marek Szadkowski, Andrzej Warachim

SEP Bielsko-Biała

3

2020-10-16

Aparatura szaf sterowniczych w układach stycznikowo-przekaźnikowych
Anna Piwowar

SEP Gliwice

4

2020-10-20

Metodyka konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zasady dopuszczania do instalacji w budynkach oraz eksploatacji. Uzgadnianie projektu. budowlanego w zakresie ochrony ppoż
Julian Wiatr

SEP Katowice

5

2020-10-27

Nowoczesne narzędzia pomiarowe EAZ, transformatorów mocy, wyłączników i maszyn wirujących.
Mirosław Branczewski

SEP Katowice

6

2020-10-30

Domowe mikroinstalacje fotovoltaiczne PV
Krzysztof  Sztymelski 

SEP Gliwice

7

2020-11-05

Ochrona przeciwprzepięciowa sieci i rozdzielni WN i NN.
Marek Szadkowski, Andrzej Warachim

SEP Bielsko-Biała

8

2020-11-10

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów oraz zastosowanie w praktyce
Krzysztof Wincencik

SEP Katowice

9

2020-11-13

Wymagania konstrukcyjne oraz eksploatacyjne urządzeń budowy przeciwwybuchowej
Damian Knopik

SEP Gliwice

10

2020-11-24

Automatyka sieciowa z wykorzystaniem reklozerów KTR
Jerzy Byrczek

SEP Katowice

11

2020-11-27

Certyfikacja urządzeń elektrycznych  i elektronicznych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
Damian Gonszcz
Bogusław Kasperczyk

SEP Gliwice

12

2020-12-10

Ochrona przeciwprzepięciowa sieci i rozdzielni SN.
Marek Szadkowski, Andrzej Warachim

SEP Bielsko-Biała

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


Początek strony