All for Joomla All for Webmasters

Uchwały ŚlOIIB 2020

Uchwały
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2020

 

1/R/2020

08.01.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2/R/2020

31.01.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3/R/2020

31.01.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4.1-4.38/R/2020

31.01.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

5.1-5.6/R/2020

31.01.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

6.1-6.5/R/2020

31.01.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

7.1-7.2/R/2020

31.01.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Małopolskiej OIIB

8/R/2020

31.01.2020

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

9.1-9.5/R/2020

31.01.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

10/R/2020

31.01.2020

w sprawie odmowy wpisu na listę członków ŚlOIIB

Decyzja

nr 1-9/R/2020

31.01.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

11/R/2020

13.02.2020

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

12/R/2020

21.02.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

13/R/2020

27.02.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 1/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów i miejsca zebrań przedzjazdowych delegatów na XIX Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu  18 kwietnia 2020 roku

14/R/2020

27.02.2020

w sprawie  zatwierdzenia uchwały Nr 2/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w sprawie objęcia patronatem honorowym: 57 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Strefy Dobrych Wnętrz „Twój Dom” organizowanych w Bielsku-Białej w dniach 13-15 marca 2020 r. oraz 58 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Targów Techniki Grzewczej „Instal System 2020” organizowanych w Bielsku-Białej w dniach 25-27 września 2020 r

15/R/2020

27.02.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 3/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w sprawie współorganizacji X Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym na 10 km i przyznania środków finansowych na pokrycie opłaty organizacyjnej i nagrody

16/R/2020

27.02.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 4/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 roku w sprawie zaakceptowania projektów następujących dokumentów zjazdowych: porządku obrad, zaproszenia na obrady oraz regulaminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w Katowicach w dniu 18 kwietnia 2020 roku

17/R/2020

27.02.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 5/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 roku w sprawie objęcia patronatem honorowym 13 edycji Targów Budowlanych SIBEX Nowoczesny Dom i Ogród, które odbędą się w dniach 13-15 marca 2020 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym ExpoSilesia w Sosnowcu

18/R/2020

27.02.2020

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 31.12.2019, 08.01.2020, 31.01.2020, 13.02.2020, 21.02.2020 roku

19/R/2020

27.02.2020

w sprawie akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2019, stan na 31.12.2019 rok

20/R/2020

27.02.2020

w sprawie przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr 25/V/OKR/2020, 26/V/OKR/2020 z dnia 16.01.2020 roku oraz uchwał nr 27/V/OKR/2020, 28/V/OKR/2020, 29/V/OKR/2020, 30/V/OKR/2020, 31/V/OKR/2020, 32/V/OKR/2020, 33/V/OKR/2020 z dnia 20.02.2020 roku

21/R/2020

02.03.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

22/R/2020

02.03.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

23.1-23.26/R/2020

02.03.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

24.1-24.5/R/2020

02.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

25.1-25.4/R/2020

02.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

26.1-26.2/R/2020

02.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Dolnośląskiej i Mazowieckiej OIIB

27.1-27.15/R/2020

02.03.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

28/R/2020

02.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 12 m-cy

Decyzja

nr 10-14/R/2020

02.03.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

29/R/2020

31.03.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

30/R/2020

31.03.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

31.1-31.43/R/2020

31.03.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

32.1-32.6/R/2020

31.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

33.1-33.3/R/2020

31.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

34.1-34.8/R/2020

31.03.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

35.1/R/2020

31.03.2020

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB
nr 23.19/R/2020 o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Decyzja

nr 15-23/R/2020

31.03.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawi

36/R/2020

02.04.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 6/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania w kwocie 2000,00 PLN do organizacji rozgrywek brydża sportowego dla członków ŚlOIIB w ramach organizowanego Festynu rodzinnego w dniu 30.05.2020 roku

37/R/2020

02.04.2020

w sprawie w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 7/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 roku  w sprawie organizacji  konkursu fotograficznego „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2020” i zatwierdzenia regulaminu konkursowego

38/R/2020

02.04.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 8/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały o terminach zebrań przedzjazdowych

39/R/2020

02.04.2020

w sprawie przyjęcia Protokołu Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzenia w dniu 2.03.2020 roku i 31.03.2020 roku

40/R/2020

02.04.2020

w sprawie odwołania i zmiany terminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB

41/R/2020

02.04.2020

w sprawie przyznania pomocy finansowej  członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

42/R/2020

30.04.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

43/R/2020

30.04.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

44.1-44.24/R/2020

30.04.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

45.1-45.7/R/2020

30.04.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

46.1/R/2020

30.04.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

47.1/R/2020

30.04.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Lubelskiej OIIB

48.1-48.7/R/2020

30.04.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

nr 24-25/R/2020

30.04.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

49/R/2020

07.05.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 9/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu organizacji rozgrywek brydża sportowego dla członków ŚlOIIB

50/R/2020

07.05.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 10/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołanie planowanego Festynu rodzinnego dla członków ŚlOIIB

51/R/2020

07.05.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 11/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania organizacji regat żeglarskich

52/R/2020

07.05.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 12/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu składania wniosków do konkursu Inżynier Roku - 2019

53/R/2020

07.05.2020

w sprawie  przyjęcia Protokołu Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzenia w dniu 30.04.2020 roku

54/R/2020

07.05.2020

w sprawie zmiany w prowizorium budżetowym ŚlOIIB w Katowicach na rok 2020

55/R/2020

07.05.2020

w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaakceptowania projektów dokumentów zjazdowych: regulaminu Zjazdu oraz porządku obrad Zjazdu

56/R/2020

07.05.2020

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na czas ogłoszonej epidemii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Media

 

 

 

 

 

Początek strony