All for Joomla All for Webmasters

Uchwały ŚlOIIB 2020

Uchwały
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2020

 

1/R/2020

08.01.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2/R/2020

31.01.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3/R/2020

31.01.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4.1-4.38/R/2020

31.01.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

5.1-5.6/R/2020

31.01.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

6.1-6.5/R/2020

31.01.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

7.1-7.2/R/2020

31.01.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Małopolskiej OIIB

8/R/2020

31.01.2020

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

9.1-9.5/R/2020

31.01.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

10/R/2020

31.01.2020

w sprawie odmowy wpisu na listę członków ŚlOIIB

Decyzja

nr 1-9/R/2020

31.01.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

11/R/2020

13.02.2020

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

12/R/2020

21.02.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

13/R/2020

27.02.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 1/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów i miejsca zebrań przedzjazdowych delegatów na XIX Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu  18 kwietnia 2020 roku

14/R/2020

27.02.2020

w sprawie  zatwierdzenia uchwały Nr 2/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w sprawie objęcia patronatem honorowym: 57 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Strefy Dobrych Wnętrz „Twój Dom” organizowanych w Bielsku-Białej w dniach 13-15 marca 2020 r. oraz 58 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Targów Techniki Grzewczej „Instal System 2020” organizowanych w Bielsku-Białej w dniach 25-27 września 2020 r

15/R/2020

27.02.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 3/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w sprawie współorganizacji X Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym na 10 km i przyznania środków finansowych na pokrycie opłaty organizacyjnej i nagrody

16/R/2020

27.02.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 4/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 roku w sprawie zaakceptowania projektów następujących dokumentów zjazdowych: porządku obrad, zaproszenia na obrady oraz regulaminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w Katowicach w dniu 18 kwietnia 2020 roku

17/R/2020

27.02.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 5/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 roku w sprawie objęcia patronatem honorowym 13 edycji Targów Budowlanych SIBEX Nowoczesny Dom i Ogród, które odbędą się w dniach 13-15 marca 2020 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym ExpoSilesia w Sosnowcu

18/R/2020

27.02.2020

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 31.12.2019, 08.01.2020, 31.01.2020, 13.02.2020, 21.02.2020 roku

19/R/2020

27.02.2020

w sprawie akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2019, stan na 31.12.2019 rok

20/R/2020

27.02.2020

w sprawie przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr 25/V/OKR/2020, 26/V/OKR/2020 z dnia 16.01.2020 roku oraz uchwał nr 27/V/OKR/2020, 28/V/OKR/2020, 29/V/OKR/2020, 30/V/OKR/2020, 31/V/OKR/2020, 32/V/OKR/2020, 33/V/OKR/2020 z dnia 20.02.2020 roku

21/R/2020

02.03.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

22/R/2020

02.03.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

23.1-23.26/R/2020

02.03.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

24.1-24.5/R/2020

02.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

25.1-25.4/R/2020

02.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

26.1-26.2/R/2020

02.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Dolnośląskiej i Mazowieckiej OIIB

27.1-27.15/R/2020

02.03.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

28/R/2020

02.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 12 m-cy

Decyzja

nr 10-14/R/2020

02.03.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

29/R/2020

31.03.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

30/R/2020

31.03.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

31.1-31.43/R/2020

31.03.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

32.1-32.6/R/2020

31.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

33.1-33.3/R/2020

31.03.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

34.1-34.8/R/2020

31.03.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

35.1/R/2020

31.03.2020

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB
nr 23.19/R/2020 o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Decyzja

nr 15-23/R/2020

31.03.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawi

36/R/2020

02.04.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 6/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania w kwocie 2000,00 PLN do organizacji rozgrywek brydża sportowego dla członków ŚlOIIB w ramach organizowanego Festynu rodzinnego w dniu 30.05.2020 roku

37/R/2020

02.04.2020

w sprawie w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 7/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 roku  w sprawie organizacji  konkursu fotograficznego „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2020” i zatwierdzenia regulaminu konkursowego

38/R/2020

02.04.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 8/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały o terminach zebrań przedzjazdowych

39/R/2020

02.04.2020

w sprawie przyjęcia Protokołu Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzenia w dniu 2.03.2020 roku i 31.03.2020 roku

40/R/2020

02.04.2020

w sprawie odwołania i zmiany terminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB

41/R/2020

02.04.2020

w sprawie przyznania pomocy finansowej  członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

42/R/2020

30.04.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

43/R/2020

30.04.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

44.1-44.24/R/2020

30.04.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

45.1-45.7/R/2020

30.04.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

46.1/R/2020

30.04.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

47.1/R/2020

30.04.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Lubelskiej OIIB

48.1-48.7/R/2020

30.04.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

nr 24-25/R/2020

30.04.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

49/R/2020

07.05.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 9/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu organizacji rozgrywek brydża sportowego dla członków ŚlOIIB

50/R/2020

07.05.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 10/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołanie planowanego Festynu rodzinnego dla członków ŚlOIIB

51/R/2020

07.05.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 11/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania organizacji regat żeglarskich

52/R/2020

07.05.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 12/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu składania wniosków do konkursu Inżynier Roku - 2019

53/R/2020

07.05.2020

w sprawie  przyjęcia Protokołu Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzenia w dniu 30.04.2020 roku

54/R/2020

07.05.2020

w sprawie zmiany w prowizorium budżetowym ŚlOIIB w Katowicach na rok 2020

55/R/2020

07.05.2020

w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaakceptowania projektów dokumentów zjazdowych: regulaminu Zjazdu oraz porządku obrad Zjazdu

56/R/2020

07.05.2020

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na czas ogłoszonej epidemii

57/R/2020

01.06.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

58/R/2020

01.06.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

59.1-59.29/R/2020

01.06.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

60.1-60.3/R/2020

01.06.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

61.1-61.2/R/2020

01.06.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

62.1/R/2020

01.06.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Małopolskiej OIIB

63.1-63.7/R/2020

01.06.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

64/R/2020

01.06.2020

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB

nr 48.4/R/2020 o zawieszeniu z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy

Decyzja
nr 26-35/R/2020

01.06.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

65/R/2020

18.06.2020

w sprawie przyjęcia Protokołu Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzenia w dniu 01.06.2020 roku

66/R/2020

18.06.2020

w sprawie wniosków z XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB

67/R/2020

18.06.2020

w sprawie zatwierdzenia uchwały

Nr 13/P/2020 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 roku

68/R/2020

30.06.2020

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

69/R/2020

30.06.2020

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

70.1-70.30/R/2020

30.06.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

71.1/R/2020

30.06.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

72.1-72.2/R/2020

30.06.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

73.1/R/2020

30.06.2020

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Opolskiej OIIB

74.1-74.4/R/2020

30.06.2020

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja nr 36/R/2020

30.06.2020

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Początek strony