All for Joomla All for Webmasters

Uchwały ŚlOIIB 2019

Uchwały
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2019

1/R/2019

02.01.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2/R/2019

02.01.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3.1-3.51/R/2019

02.01.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

4.1-4.8/R/2019

02.01.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

5.1-5.8/R/2019

02.01.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

6.1-6.8/R/2019

02.01.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

7.1/R/2019

02.01.2019

w sprawie zmiany branży w numerze ewidencyjnym członka ŚlOIIB

Decyzja

1-3/R/2019

02.01.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

8.1/R/2019

10.01.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

9.1-9.3/R/2019

10.01.2019

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

10/R/2019

31.01.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

11/R/2019

31.01.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

12.1-12.32/R/2019

31.01.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

13.1-13.7/R/2019

31.01.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

14.1-14.5/R/2019

31.01.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

15.1-15.8/R/2019

31.01.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

4-9/R/2019

31.01.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

16/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 1/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 roku

17/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 roku

18/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 3/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 roku

19/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 4/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

20/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 5/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

21/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 6/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

22/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 7/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

23/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 8/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

24/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 9/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

25/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 10/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

26/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 11/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

27/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 12/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

28/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 13/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

29/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 14/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

30/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 15/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

31/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 16/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku

32/R/2019

28.02.2019

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 03.01.2019 roku, 10.01.2019 roku i 31.01.2019 roku

33/R/2019

28.02.2019

w sprawie akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2018, stan na 31.12.2018 rok

34/R/2019

28.02.2019

w sprawie przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr 05/I/OKR/2019, 06/I/OKR/2019 oraz 07/I/OKR/2019 z dnia 21.01.2019 roku oraz 08/V/OKR/2019, 09/V/OKR/2019, 10/V/OKR/2019, 11/V/OKR/2019, 12/V/OKR/2019, 13/V/OKR/2019, 14/V/OKR/2019 z dnia 25.02.2019 roku

35/R/2019

28.02.2019

w sprawie zatwierdzenie regulaminu konkursu „Inżynier Roku”

36/R/2019

28.02.2019

w sprawie przyznania pomocy finansowej  członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

37/R/2019

28.02.2019

w sprawie powołania zespołu ds. doskonalenia zawodowego

38/R/2019

01.03.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

39/R/2019

01.03.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

40.1-40.25/R/2019

01.03.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

41.1-41.7/R/2019

01.03.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

42.1-42.5/R/2019

01.03.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

43.1/R/2019

01.03.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Dolnośląskiej OIIB

44.1-44.10/R/2019

01.03.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

45.1/R/2019

01.03.2019

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB nr 15.4/R/2019 o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Decyzja

10-13/R/2019

01.03.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

Decyzja 14/R/2019

01.03.2019

o umorzeniu postępowania w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

46/R/2019

01.04.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

47/R/2019

01.04.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

48.1-48.46/R/2019

01.04.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

49.1-49.5/R/2019

01.04.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

50.1-50.8/R/2019

01.04.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

51.1-51.4/R/2019

01.04.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

52.1/R/2019

01.04.2019

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB

nr 44.5/R/2019 o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

53.1-53.2/R/2019

01.04.2019

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

Decyzja

15-21/R/2019

01.04.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

54/R/2019

04.04.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 17/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 roku

55/R/2019

04.04.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 18/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 roku

56/R/2019

04.04.2019

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach  posiedzeń w dniach 01.03.2019 i 01.04.2019 roku

57/R/2019

04.04.2019

w sprawie ustalenia dofinansowania do organizacji rozgrywek brydża sportowego dla członków ŚlOIIB

58/R/2019

04.04.2019

w sprawie ustalenia dofinansowania do organizacji rozgrywek VIII Mistrzostw PIIB w brydżu sportowym

59/R/2019

30.04.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

60/R/2019

30.04.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

61.1-61.17/R/2019

30.04.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

62.1-62.8/R/2019

30.04.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

63.1-63.3/R/2019

30.04.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Dolnośląskiej OIIB, Kujawsko-Pomorskiej i Małopolskiej OIIB

64.1-64.9/R/2019

30.04.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

22-31/R/2019

30.04.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

65/R/2019

31.05.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

66/R/2019

31.05.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

67.1-67.8/R/2019

31.05.2019

w sprawie zawieszenia

w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

68.1-68.5/R/2019

31.05.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

69.1-69.4/R/2019

31.05.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

70.1-70.33/R/2019

31.05.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

Decyzja

32-35/R/2019

31.05.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

71/R/2019

13.06.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 19/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku

72/R/2019

13.06.2019

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 20/P/2019 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku

73/R/2019

13.06.2019

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 30.04.2019 i 31.05.2019 roku

74/R/2019

13.06.2019

w sprawie przyznania pomocy finansowej  członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

75/R/2019

13.06.2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania zapomóg losowych w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Katowicach

76/R/2019

13.06.2019

w sprawie obowiązywania zasad RODO w ŚlOIIB

77/R/2019

01.07.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

78/R/2019

01.07.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

79.1-79.17/R/2019

01.07.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

80.1-80.2/R/2019

01.07.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

81.1-81.4/R/2019

01.07.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

82.1/R/2019

01.07.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Dolnośląskiej OIIB

83.1-83.7/R/2019

01.07.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

nr 36/R/2019

01.07.2019

o umorzeniu postępowania w sprawie wpisu na listę ŚlOIIB

Decyzja

nr 37-42/R/2019

01.07.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

84/R/2019

31.07.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

85/R/2019

31.07.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

86.1-86.44/R/2019

31.07.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

87.1-87.4/R/2019

31.07.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

88.1-88.8/R/2019

31.07.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

89.1-89.2/R/2019

31.07.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Dolnośląskiej OIIB

90.1-90.7/R/2019

31.07.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

nr 43-54/R/2019

31.07.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

91/R/2019

02.09.2019

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

92/R/2019

02.09.2019

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

93.1-93.23/R/2019

02.09.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

94.1-94.10/R/2019

02.09.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

95.1-95.4/R/2019

02.09.2019

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

96.1-96.23/R/2019

02.09.2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

97.1-97.3/R/2019

02.09.2019

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

Decyzja

nr 55-58/R/2019

02.09.2019

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Media

 

 

 

 

 

Początek strony