Prawo i przepisy

Projekt ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 10 marca br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB, na którym przyjęto uchwałę upoważniającą Prezesa Krajowej Rady PIIB do przedstawienia właściwym organom władzy i administracji publicznej projektu ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych.

Proponowany projekt zmieniłby 16 innych ustaw i znacząco usprawniłby realizację takich inwestycji w Polsce.  

Projekt powstał na bazie licznych zgłoszeń członków oraz konsultacji w izbach okręgowych.

Otwórz

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's

Search