All for Joomla All for Webmasters

POSIEDZENIE RADY ŚlOIIB – 09.04.2015 roku

W dniu 9 kwietnia 2015 roku
w Katowicach przy ul. Podgórnej 4,
odbyło się posiedzenie Rady ŚlOIIB.

Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Buszka – przewodniczący Rady ŚlOIIB. W posiedzeniu Rady ŚlOIIB wzięli również udział przewodniczący organów ŚlOIIB: Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Jerzy Dzierżewicz, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-koordynator – Krzysztof Ciesiński oraz Edmund Janic – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i członkowie OKR ŚlOIIB.

Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia Rady dotyczących między innymi zamieszczenia na stronie internetowej informacji o nowym projekcie Kodeksu Budowlanego,
- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB w okresie stycznia, lutego i marca 2015 roku,
- podjętych uchwał przez Skład Orzekający Rady w dniach 02, 19 i 31 marca 2015 roku,
- wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB z kontroli działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, wykonania uchwał XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, realizacji budżetu za 2014 rok oraz działalności biura Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- środków finansowych oraz wynikach ekonomicznych ŚlOIIB w styczniu i lutym 2015 roku.
Wpływy kształtowały się w wysokości 22%, natomiast wydatki w wysokości 11% w stosunku do zaplanowanego wykonania rocznego,

- zaawansowania przygotowań do XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz o przebiegu zebrań przedzjazdowych delegatów na XIV Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB w poszczególnych Placówkach Terenowych i Punkcie Informacyjnym.

Członków Rady poinformowano o przedłużeniu na kolejny rok możliwości korzystania z elektronicznej wersji Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych poprzez stronę internetową ŚlOIIB.

Szczegółowo omówiono propozycje organizacji wyjazdów szkoleniowo-technicznych: na trasie Barcelona, Genewa, Monachium w dniach 6-12 września 2015 roku oraz do Szwajcarii w dniach
19-25 września 2015 roku.

Rada podjęła uchwały:  
1.  zatwierdzającą Uchwałę Prezydium Rady ŚlOIIB o objęciu patronatem honorowym organizowanych w bieżącym roku przez Biuro Promocji i Wystaw ASTRA targów:  
- 47 Międzynarodowych Targów Budownictwa "TWÓJ DOM 2015", w dniach 24-26.04.2015 roku,
- 15 Tyskich Targów Budownictwa, w dniach 8-10.05.2015 roku, 
- 48 Międzynarodowych Targów Budownictwa "JESIEŃ 2015", w dniach 25-27.09.2015 roku,

2. o przyznaniu środków finansowych na dofinansowanie XV Konferencji Doktorantów Wydziału Budownictwa organizowanej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej,

3. o przyznaniu środków finansowych na ufundowanie nagród dla tegorocznych laureatów XIV Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych Uczniów Szkół Budowlanych,

4. o przyznaniu środków finansowych na wsparcie finansowe realizacji budowy pomnika inżyniera  Józefa Nowkuńskiego, projektanta oraz budowniczego „magistrali węglowej” łączącej Śląsk
z portami nad Bałtykiem,

5. o rekomendowaniu XIV Zjazdowi Sprawozdawczemu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa propozycji zwiększenia kwoty przeznaczonej na przebudowę i adaptację budynku znajdującego się w Katowicach Giszowcu przy ul. Adama 1b obejmującej pokrycie kosztów zagospodarowania terenu, małej architektury i zieleni, nadzorów, wyposażenia w sprzęt biurowy, wyposażenia elektronicznego tegoż obiektu dla potrzeb ŚlOIIB.

 

Ewa Dworska - sekretarz Rady ŚlOIIB

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB02 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony