All for Joomla All for Webmasters

Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodu rybnickiego 26.03.2021 r.

Z powodu kolejnej fali pandemii koronawirusa i zaostrzonych rygorów sanitarnych tegoroczny XX Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB i poprzedzające go spotkania delegatów na zjazdy ŚlOIIB zaplanowano w trybie zdalnym. Pierwsze z serii spotkań przedzjazdowych odbyło się 26 marca 2021 dla delegatów z Obwodu Wyborczego nr 6 w Rybniku.

Zorganizowane w formie telekonferencji spotkanie prowadziła zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Katarzyna Seweryn, opiekun Punktu Informacyjnego w Rybniku, a uczestniczyło w nim 16 spośród 25 delegatów z obwodu rybnickiego. Gośćmi spotkania byli przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, sekretarz Ewa Dworska i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka; nad stroną techniczną czuwał pracownik Biura ŚlOIIB Grzegorz Wasylowski.

Na początku chwilą ciszy uczczono odejście z powodu zgonu kilku delegatów wybranych na lata 2018-2022, wśród nich delegata z rybnickiego obwodu Leszka Wołczyka. Nawiązując do przekazanych delegatom materiałów zjazdowych Roman Karwowski omówił kilka działań, które pozwalają ocenić miniony rok za udany. Doskonalenie zawodowe zostało zrealizowane w stopniu znacznie wyższym niż w latach wcześniejszych - w 2020 roku we wszystkich rodzajach szkoleń uczestniczyło 8077 członków ŚlOIIB (dla porównania w 2019 roku 4113 członków za kwotę o ponad 25% większą), na co miało wpływ wprowadzenie na dużą skalę szkoleń online. Zwiększyła się także liczba członków ŚlOIIB korzystających z programów i informacji dostępnych na portalu PIIB oraz odwiedzających stronę i Facebooka ŚlOIIB. Uproszczone zostały zasady udzielania pomocy finansowej, która może trafić do wnioskodawcy w ciągu 2 tygodni. W październiku odbyły się egzaminy przesuniętej sesji wiosennej, a następnie kwalifikacja kandydatów do planowanej w grudniu sesji jesiennej (przesuniętej w wyniku zaostrzenia pandemii na 2021 rok). Podpisano porozumienia o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską; porozumienia umożliwią m.in. konsultowanie z ŚlOIIB programów nauczania na wydziałach kształcących potencjalnych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W wyniku covidowego reżimu zamknięto 2020 rok nadwyżką budżetową, która zgodnie z propozycją Rady ŚlOIIB ma zwiększyć fundusz na działalność na rzecz członków w 2021 roku po ustąpieniu pandemii. Również z kwoty przyznanej w 2019 roku przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na archiwizację i klimatyzację w siedzibie ŚlOIIB została zaoszczędzona znaczna część środków. O przeznaczeniu powyższych środków finansowych zdecydują delegaci podczas XX Zjazdu ŚlOIIB, głosując na poszczególne uchwały.

 

 

 

W odniesieniu do najważniejszych wydarzeń w bieżącym roku przewodniczący rady poruszył temat dwudziestolecia ŚlOIIB - przewidywany fundusz na organizację obchodów tego jubileuszu zostanie przedstawiony do zatwierdzenia XX Zjazdowi ŚlOIIB, Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa planowanego 25 września 2021 we wszystkich placówkach ŚlOIIB, również w Rybniku, oraz anonimowej ankiety dotyczącej działalności ŚlOIIB; na ankietę odpowiedziało 5,6 % członków - wyniki będą poddane szczegółowej analizie.

Ewa Dworska omówiła zasady organizacji XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, który zostanie przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PIIB od godz. 1100 19 kwietnia do godz. 1100 22 kwietnia 2021; delegaci otrzymają pocztą elektroniczną z 14-dniowym wyprzedzeniem zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał oraz zostaną poproszeni o potwierdzenie ich otrzymania, w razie pytań lub wątpliwości Biuro ŚlOIIB pozostaje do dyspozycji.

Wspomniała także o projektach dwóch ustaw przygotowanych przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB. Uchwałą Krajowej Rady PIIB z 10 marca 2021 upoważniono prezesa KR PIIB do zaprezentowania projektu ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych właściwym organom administracji publicznej, natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, proponujący wprowadzenie wykonawcy do Prawa budowlanego jako uczestnika procesu budowlanego, będzie przesłany do konsultacji w okręgach.

Podczas dyskusji wyrażano zaniepokojenie wpływem pandemii na zbliżające się wybory delegatów na zjazdy ŚlOIIB w nowej kadencji i rozważano warianty postępowań w razie utrzymujących się restrykcji. Podjęto również temat legitymowania się przez osoby wybierane do organów statutowych ŚlOIIB zaświadczeniem o niekaralności; taki wniosek zjazdowy zgłoszą delegaci z Rybnika. Liczne głosy dotyczyły dbałości o prestiż zawodu inżyniera oraz naszego samorządu, m.in. poprzez publikację odpowiednich artykułów w gazetach lokalnych oraz krajowych. Podkreślano, że dobrą okazją do promocji naszego zawodu może stać się Otwarty Dzień Inżyniera Budownictwa, jak również imprezy związane z obchodami 20-lecia ŚlOIIB. Poparto również potrzebę kontynuowania współpracy z PŚl i cykliczne spotkania ze studentami.

Na zakończenie spotkania przewodniczący rady podziękował Katarzynie Seweryn i osobom z rybnickiego obwodu za pracę na rzecz Izby oraz wyrażając nadzieję na rychły powrót do normalności, również w kontekście zbliżających się wyborów delegatów, złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

 

Tekst Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony