All for Joomla All for Webmasters

Posiedzenie Rady ŚlOIIB 25.02.2021r.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB odbyło się 25 lutego 2021 w formie wideokonferencji, tylko kilka osób uczestniczyło w obradach bezpośrednio - w siedzibie ŚlOIIB. Dużo uwagi poświęcono przygotowaniom do XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, który ze względu na niekorzystną sytuację pandemiczną odbędzie się w trybie zdalnym.

Obrady prowadził przewodniczący Rady Roman Karwowski. Chwilą ciszy uczczono pamięć Stefana Wójcika – wiceprezesa Krajowej Rady PIIB w I i II kadencji oraz członka Rady ŚlOIIB w III i IV kadencji. W związku z planowaną dyskusją na temat realizacji budżetu ŚlOIIB za 2020 rok w obradach uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

 

Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska omówiła uchwały podjęte podczas posiedzeń Prezydium Rady (21 stycznia i 11 lutego br.) w sprawach: organizacji festynu i turnieju brydża sportowego 29 maja 2021, regat żeglarskich w sierpniu 2021, spotkań przedzjazdowych delegatów wg przyjętego harmonogramu i objęcia patronatu nad targami budownictwa w Bielsku-Białej oraz uchwały Składów Orzekających Rady, zatwierdzone następnie stosownymi uchwałami Rady.

Skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic przekazał informacje o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o wstępnych wynikach ekonomicznych Izby oraz na temat realizacji budżetu ŚlOIIB za 2020 rok; po niezbędnych objaśnieniach realizację budżetu zatwierdzono uchwałą.

Zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak omówił stan przygotowań do tegorocznego zjazdu delegatów oraz dokumenty zjazdowe. Przyjęto uchwałę w sprawie powołania XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB - zjazd odbędzie się w trybie zdalnym od godz. 11.00 19 kwietnia do godz. 11.00 22 kwietnia 2021. Ponieważ zdalna forma zjazdu wyklucza obrady, przewodniczący Rady zachęcał do dyskusji podczas spotkań przedzjazdowych, zaplanowanych w poszczególnych obwodach wyborczych w formie wideokonferencji.

Roman Karwowski przybliżył projekt sprawozdania Rady za 2020 rok - była możliwość zadawania pytań przewodniczącym wszystkich organów statutowych, którzy przesłali na posiedzenie Rady swoje sprawozdania za ubiegły rok. Przewodnicząca OKR ŚlOIIB Elżbieta Bryła-Kluczny zaprezentowała uchwały pokontrolne komisji, przyjęte następnie stosowną uchwałą Rady.

Zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska przekazał informacje o pracach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium oraz o wynikach przeprowadzonego w lutym br. Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier”; w tym roku po raz pierwszy uczestniczyli w nim również członkowie Opolskiej OIIB. Propozycja naszej Izby aby rozszerzyć konkurs na wszystkie okręgowe izby spotkała się z akceptacją w PIIB i od przyszłego roku I etap konkursu będzie się odbywał na platformach internetowych poszczególnych okręgów, a etap II na platformie PIIB.

 

Zastępca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn omówiła prezentację dotyczącą udziału członków ŚlOIIB w szkoleniach na platformie PIIB oraz platformach stowarzyszeń naukowo-technicznych; podjęto również dyskusję na temat charakteru planowanego wyjazdu zagranicznego dla członków ŚlOIIB, która będzie kontynuowana podczas kolejnego posiedzenia Rady w kwietniu br.

Roman Karwowski przedstawił plan organizacji obchodów jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB – stosowną uchwałą Rada wyraziła zgodę na realizację planu pod względem finansowym.

Rozmawiano również o organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa 25 września 2021, o ankiecie rozesłanej do członków celem uzyskania ich opinii nt. działalności ŚlOIIB, o współpracy z śląskimi uczelniami kształcącymi przyszłych członków samorządu zawodowego oraz na temat udziału pracowników nadzoru budowlanego w szkoleniach na platformie PIIB na mocy porozumienia PIIB z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

 

                                                                                                                                                             Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony