All for Joomla All for Webmasters

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB 11.02.2021r.

11 lutego 2021 odbyło się w trybie hybrydowym (bezpośrednio w siedzibie ŚlOIIB i zdalnie, w formie wideokonferencji) posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Najważniejsze tematy posiedzenia to organizacja XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa.

Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska poinformowała o realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia prezydium i uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic o stanie środków finansowych i realizacji budżetu ŚlOIIB oraz pozytywnej ocenie biegłego księgowego badającego bilans ŚlOIIB za 2020 rok.

Autor wniosku zjazdowego nt. „Ankieta po pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych np. w okresie pierwszych 5 lat” Henryk Anders, zaproszony na obrady by doprecyzować temat pytań i określić cele jakie miałyby zostać osiągnięte przez uzyskaną ten sposób wiedzę, wyjaśniał ideę swojego wniosku. Z uwagi na złożoność tematu przewodniczący Rady zaproponował powołanie zespołu, który zajmie się przygotowaniem ankiety oraz opracowaniem wyników i postulatów.

O zaawansowaniu przygotowań do XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB mówił zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. Z uwagi na trwającą pandemię zjazd odbędzie się najprawdopodobniej w formie zdalnej - od godz. 11.00 w dniu 19 kwietnia do godz. 11.00 w dniu 22 kwietnia 2021 roku - jednak Izba jest przygotowana również na przeprowadzenie go w formie bezpośredniej, gdyby przepisy sanitarne na to pozwoliły. Po zatwierdzeniu materiałów zjazdowych przez Radę podczas posiedzenia 25 lutego 2021, zostaną one przekazane do druku i rozesłane do delegatów. Spotkania przedzjazdowe z delegatami poszczególnych obwodów wyborczych odbędą się w formie wideokonferencji na przełomie marca i kwietnia 2021.

Temat organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa, który planowany jest 25 września br. w całej Polsce, przedstawił przewodniczący Rady. Wydarzenie ma na celu otwarcie Izby na społeczeństwo poprzez odbywające się tego dnia nieodpłatne konsultacje na tematy związane z budownictwem mieszkaniowym. W ŚlOIIB jego organizacją zajmie się zespół złożony z opiekunów placówek ŚlOIIB, bowiem spotkania tego dnia odbywać się będą w 5 miastach, w których znajdują się siedziby placówek oraz punkt informacyjny. Organizatorzy przygotują program spotkań oraz grupy konsultantów z poszczególnych branż.

Ostateczne wyniki Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2021” przedstawił zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska – w tym roku po raz pierwszy w konkursie uczestniczyli członkowie Opolskiej OIIB. Doceniając pomysł i organizację konkursu przez ŚlOIIB, przewodniczący Rady Opolskiej OIIB, będący także przewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego KR PIIB, zaproponował rozszerzenie konkursu na wszystkie okręgowe izby – etap I byłby organizowany przez uczestniczące w konkursie izby na ich portalach, a etap II – finalny na portalu PIIB.

Dyskutowano również na temat programu szkoleń ŚlOIIB na portalu PIIB, organizacji imprez targowych, którym ŚlOIIB udziela patronatu, oraz o zaawansowaniu przygotowań do Festynu ŚlOIIB w dniu 29 maja 2021 i regat żeglarskich 28 sierpnia 2021, których organizacja uzależniona jest od zmniejszenia rygorów sanitarnych.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony