All for Joomla All for Webmasters

Zawieszenie terminów w sprawach budowlanych

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przyczyniło się to do wstrzymania spraw znajdujących się w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Prezes PIIB interweniował w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju.

Zgodnie także z art. 15zzs ust. 11 ww. ustawy zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wejście w życie tych przepisów spowodowało wstrzymanie wszystkich spraw znajdujących się w organach administracji architektoniczno-budowlanej powodując utrudnienie, a niekiedy nawet uniemożliwiając wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowanych inwestycji.

PIIB dostrzegając to zagrożenie, dnia 16 kwietnia br. wystąpiła do Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju z prośbą o zmianę przepisów w tym zakresie, co spotkało się z przychylną reakcją Ministerstwa, które obiecało nowelizację wskazanych przepisów. Wobec powyższego spodziewamy się w najbliższym czasie korzystnej zmiany prawa.

O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informowali na naszej stronie internetowej.  

 

Źródło www.piib.org.pl

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony