All for Joomla All for Webmasters

XVI Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB 22.04.2017

Podczas obrad XVI Zjazdu Sprawozdawczego delegaci ŚlOIIB podsumowali kolejny rok pracy organów statutowych ŚlOIIB wybranych na IV kadencję. W tym roku ponownie odnotowano wysoką, około 80-procentową frekwencję (77,61%), z 210 uprawnionych do udziału w Zjeździe obecnych było 163 delegatów.

Obrady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka witając przybyłych delegatów i gościa Zjazdu, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze w minionym roku. Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe:
5-osobową Komisje Mandatową, 12-osobową Komisję Skrutacyjną i 7-osobową Komisję Uchwał i Wniosków. W Prezydium Zjazdu pracowali: przewodniczący Jerzy Skotny, zastępcy przewodniczącego Elżbieta Godzieszka i Katarzyna Seweryn, sekretarz Urszula Kallik i 4 zastępców sekretarza: Wojciech Burda, Bożenna Janusik, Rafał Kleist i Agnieszka Orłowska.

W części oficjalnej przewodniczący Zjazdu poinformował o przyznanych delegatom ŚlOIIB wyróżnieniach. Dyplom Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki otrzymała Czesława Bella, a Srebrne Odznaki Honorowe PIIB Zygmunt Kawa i Tadeusz Sopata. Wyróżnienia wręczali Franciszek Buszka i Andrzej R. Dobrucki, który następnie został poproszony  zabranie głosu.

W swoim wystąpieniu prezes PIIB mówił o czekających nas prawdopodobnych zmianach w przepisach dotyczących budownictwa i osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie. Są to w szczególności: zmiana ustawy o samorządach zawodowych inżynierów budownictwa i architektów oraz zapowiadany przez ministra Infrastruktury i Budownictwa Kodeks urbanistyczno-budowlany. Przedstawił także,  posiłkując się prezentacją, przebieg procesu modernizacji zakupionego na siedzibę PIIB budyneku, znajdującego się przy ul. Kijowskiej w Warszawie, rozpoczynając od wyboru lokalizacji poprzez zakup aż do wizualizacji wyremontowanego obiektu.

W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili tylko główne tezy swoich sprawozdań, bowiem pełne teksty sprawozdań zostały wysłane delegatom z wyprzedzeniem i były przedmiotem dyskusji na spotkaniach przedzjazdowych w poszczególnych obwodach wyborczych. Jak wynika z przedłożonych delegatom materiałów zjazdowych, wszystkie wybrane na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym organy ŚlOIIB oraz biuro izby działały sprawnie obsługując blisko 13 tysięcy czynnych członków – stwierdził w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Franciszek Buszka. Zwrócił uwagę, że tegoroczny Zjazd zbiega się z XV-leciem działalności naszego samorządu zawodowego, a za rok zakończy się jego czwarta kadencja. Staramy się i dbamy o to, by nigdy nie zawieźć zaufania jakim społeczeństwo obdarzyło nasz zawód, a naszym obowiązkiem i ambicją jest stałe podnoszenie swoich umiejętności i należyte wykonywanie pracy zawodowej, mówił przewodniczący Rady. Analiza podejmowanych przez lata działań i zaangażowania na rzecz środowiska zawodowego i otoczenia społeczno-gospodarczego robi wrażenie i dowodzi, że dobrze sobie radzimy jako Izba. Przypomniał, że w ubiegłym roku ŚlOIIB przystąpiła do Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, poszerzając w ten sposób platformę działania. Nawiązując do treści Kodeksu etyki zawodowej przedsiębiorców budowlanych z 1946 roku zauważył, że wiele spraw uległoby uproszczeniu gdyby współcześnie stosować przytoczone w nim zasady postępowania. W uzupełnieniu wystąpienia Franciszka Buszki sekretarz Rady Ewa Dworska przedstawiła prezentację dotyczącą udziału ŚlOIIB w pracach Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, akcentując podnoszoną przez wszystkich uczestników konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a rzecznik prasowy ŚlOIIB Roman Karwowski omówił przebieg konferencji zorganizowanej przez PIIB z okazji XV–lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”, którą prowadził w Warszawie w dniu 16 kwietnia br.

Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych, zasady gospodarki finansowej, budżet i ramowy program działania ŚlOIIB na 2017 rok oraz udzielili absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2016 rok. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 21 uchwał oraz 4 wnioski, ponadto 1 wniosek został zgłoszony w wolnych wnioskach. Uchwałą Zjazdu wszystkie wnioski zostały skierowane do Rady ŚlOIIB.       

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
27
28
29

Media

 

 

 

 

 

Początek strony