All for Joomla All for Webmasters

Przyjmowanie wniosków w sprawach nadawania uprawnień budowlanych - od 2.01 do 1.02 2017

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie z § 3 Regulaminu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz § 3 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i § 2 regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych:

Wnioski w sprawach nadawania uprawnień budowlanych
oraz wnioski osób, które już przeszły pozytywnie proces weryfikacji
a nie przystąpiły do egzaminu bądź nie zdały egzaminu
przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Katowicach ul. Adama 1 b pokój 203 (I piętro)

od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 01 lutego 2017 roku

 Do wniosku należy dołączyć:

 1. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
 3. Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia)/ zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia)/ książka praktyki zawodowej/ dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej
 4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w kwocie
  - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB lub tutaj

Numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695
prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

 1. Formularz osobowy
 2. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę
 3. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Izby Inżynierów Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów.

 

 

Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu składają tylko:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
 2. Formularz osobowy.
 3. Kserokopię decyzji o odmowie nadania uprawnień - dotyczy to osób, które nie zdały egzaminu

Po pozytywnej weryfikacji drugą ratę w kwocie - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB lub tutaj
należy wpłacić
w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o egzaminie na podany poniżej numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

Tutaj również prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

 

Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się w dniu 19.05.2017 r.
Terminy oraz godziny egzaminów ustnych
podane są indywidualnie w przesyłanym drogą pocztową
zawiadomieniu o egzaminie.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

       mgr inż. Piotr Szatkowski

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Media

 

 

 

 

 

Początek strony