All for Joomla All for Webmasters

Przyjmowanie wniosków w sprawach nadawania uprawnień budowlanych - od 2.01 do 1.02 2017

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie z § 3 Regulaminu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz § 3 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i § 2 regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych:

Wnioski w sprawach nadawania uprawnień budowlanych
oraz wnioski osób, które już przeszły pozytywnie proces weryfikacji
a nie przystąpiły do egzaminu bądź nie zdały egzaminu
przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Katowicach ul. Adama 1 b pokój 203 (I piętro)

od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 01 lutego 2017 roku

 Do wniosku należy dołączyć:

 1. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
 3. Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia)/ zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia)/ książka praktyki zawodowej/ dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej
 4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w kwocie
  - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB lub tutaj

Numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695
prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

 1. Formularz osobowy
 2. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę
 3. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Izby Inżynierów Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów.

 

 

Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu składają tylko:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
 2. Formularz osobowy.
 3. Kserokopię decyzji o odmowie nadania uprawnień - dotyczy to osób, które nie zdały egzaminu

Po pozytywnej weryfikacji drugą ratę w kwocie - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB lub tutaj
należy wpłacić
w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o egzaminie na podany poniżej numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

Tutaj również prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

 

Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się w dniu 19.05.2017 r.
Terminy oraz godziny egzaminów ustnych
podane są indywidualnie w przesyłanym drogą pocztową
zawiadomieniu o egzaminie.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

       mgr inż. Piotr Szatkowski

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony