All for Joomla All for Webmasters

XV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 16 kwietnia 2015 delegaci Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowali podczas obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego drugi rok pracy organów statutowych ŚlOIIB wybranych na IV kadencję.

W tym roku ponownie odnotowano wysoką, ponad 82-procentową frekwencję - na 215 uprawnionych do udziału w Zjeździe obecnych było 177 delegatów.

Przybyłych na Zjazd przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe: mandatową, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Obrady poprowadził przewodniczący Zjazdu Grzegorz Bojanowski, wiceprzewodniczącymi byli Elżbieta Godzieszka i Stanisław Kysiak. W 5-osbowym sekretariacie pracowali: sekretarz Urszula Kallik i zastępcy sekretarza - Wojciech Burda, Bożenna Janusik, Rafał Kleist, Agnieszka Orłowska.

W imieniu prezesa Krajowej Rady PIIB głos zabrał Stefan Czarniecki, wiceprezes KR PIIB, który mówił o pracach samorządu na szczeblu krajowym, m.in. o działaniach PIIB dotyczących zmian legislacyjnych związanych z budownictwem i zgłaszanych uwagach do procedowanych projektów dokumentów - zgodnie z deklaracją nowej ekipy rządzącej prace nad Kodeksem budowlanym mają się zakończyć w 2016 roku; w ub. roku PIIB zgłosiła liczne uwagi do projektu tego dokumentu. Podkreślał potrzebę dbałości o prestiż i dobry wizerunek naszego zawodu oraz konieczność aktywizowania młodych członków, których ilość systematycznie wzrasta – połowa członków PIIB posiada uprawnienia budowlane uzyskane w Izbie.

Część oficjalna Zjazdu zakończyła się miłym akcentem, jakim było wyróżnienie kilkunastuczłonków ŚlOIIB honorowymi odznakami PIIB.

Odznaczeni złotymi honorowymi odznakami PIIB
na zdjęciu w środku od lewej:
Elżbieta Kralczyńska, Małgorzata Szukalska, Jerzy Skotny.

Odznaczeni srebrnymi honorowymi odznakami PIIB
na zdjęciu w środku od lewej:
Janina Adamiec, Bożena Bujoczek, Jadwiga Owsiak, Grzegorz Chruściel, Mirosław Gębski, Mikołaj Hardek.

Odznaczeni srebrnymi honorowymi odznakami PIIB
na zdjęciu w środku od lewej:
Ryszard Hulboj, Kazimierz Pięta, Andrzej Kulawik, Wojciech Mańkowski, Krzysztof Wieczorek, Bolesław Jurkiewicz.

Pełne teksty sprawozdań organów statutowych zostały przesłane delegatom z wyprzedzeniem, co pozwoliło na przeprowadzenie dyskusji nt. materiałów zjazdowych w trakcie spotkań przedzjazdowych. W części sprawozdawczej przewodniczący organów omówili zatem tylko główne tezy swoich sprawozdań. Przewodniczący Rady Franciszek Buszka podkreślił sprawne funkcjonowanie organów statutowych ŚlOIIB i podziękował osobom zaangażowanym w prace samorządu na szczeblu okręgowym i krajowym. Zwrócił również uwagę na fakt, że od grudnia 2015 roku ŚlOIIB działa w nowej siedzibie, której zakup oraz modernizacja i adaptacja na potrzeby członków zostały pokryte ze środków Izby. Zgodnie z założeniami ramowego programu działania nowa siedziba oraz placówki terenowe będą centrum kształcenia i wymiany myśli technicznej oraz miejscem spotkań integrujących środowisko. W wyniku realizacji jednego z ubiegłorocznych wniosków zjazdowych, w 2015 roku poszerzono obsługę prawną placówek i organów ŚlOIIB. Prawnicy pełnią dyżury zarówno w siedzibie Izby w Katowicach jak i w placówkach terenowych. Przewodniczący Rady zachęcał do udziału w dyskusji nt. „Co pomaga a co przeszkadza inżynierom budownictwa” oraz do zgłaszania swoich uwag i przemyśleń w tym temacie do Biura ŚlOIIB
w Katowicach. Powyższe hasło będzie wiodącym tematem XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

W tracie obrad - na wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora - uzupełniono skład zespołu OROZ ŚlOIIB, w związku ze zgonem jednego z członków tego organu.

Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych i udzielili absolutorium dla Rady za 2015 rok oraz przyjęli zasady gospodarki finansowej, budżet na 2016 rok i ramowy program działania ŚlOIIB na kolejny rok. W trosce o rzetelne wykonywanie zawodu oraz właściwy poziom świadczonych usług w budownictwie przyjęli również uchwałę w sprawie poparcia dla działań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w zakresie doskonalenia zawodowego członków PIIB. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 23 uchwały i 14 wniosków. Przyjęte przez Zjazd wnioski zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB oraz Krajową Radę PIIB.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

Media

 

 

 

 

 

Początek strony