All for Joomla All for Webmasters

31.03.2016 - Spotkanie przedzjazdowe w Częstochowie

Obradom delegatów z obwodu częstochowskiego przewodniczył opiekun Placówki Terenowej
w Częstochowie Waldemar Szleper. W spotkaniu uczestniczyło 25 spośród 33 (po śmierci Wacława Grohmana) delegatów z obwodu częstochowskiego oraz zaproszony przez organizatorów przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka.

W trakcie spotkania omówiono otrzymane przez delegatów materiały na XV Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB: porządek obrad, regulamin, załączone sprawozdania organów statutowych i realizację wniosków zgłoszonych na XIV Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB oraz dyskutowano na tematy związane z działalnością ŚlOIIB i przedsięwzięciami na rzecz członków. Zebrani uczestniczyli licznie w dyskusji. Zwracano uwagę na zaktywizowanie członków do udziału w szkoleniach, na potrzebę większego wpływu PIIB na opiniowanie i tworzenie prawa, na zapewnienie każdemu członkowi pomocy prawnej. W sprawach dotyczących uzyskiwania uprawnień budowlanych wskazywano zbyt krótki okres praktyk po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej oraz zdarzające się przypadki nierzetelnego potwierdzanie praktyki zawodowej. Zgłaszano potrzebę organizacji regionalnych dni budowlanych
i spotkań integracyjnych w ramach Klubu Członkowskiego przy Placówce Terenowej oraz przedstawiono propozycje kandydatur z obwodu częstochowskiego do komisji zjazdowych zbliżającego się Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB02 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony